Categorii
Asistență tehnică CALM Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

CALM ȘI PROIECTUL MĂ IMPLIC AU ORGANIZAT O SESIUNE DE INFORMARE PRIVIND PROCEDURILE BUGETARE AFERENTE IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE DE CĂTRE APL

CALM ȘI PROIECTUL MĂ IMPLIC AU ORGANIZAT O SESIUNE DE INFORMARE PRIVIND PROCEDURILE BUGETARE AFERENTE IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE DE CĂTRE APL

Pe 3 noiembrie, Mă Implic – Proiectul de implicare civică în guvernarea locală, în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), a organizat al doilea webinar din seria de webinare gratuite adresate aleșilor locali, contabililor și funcționarilor din administrațiile publice locale. 

În cadrul webinarului au fost prezentate informații sistematizate privind modul de gestionare de către APL a mijloacelor provenite din granturi pentru proiecte finanțate din surse externe, precum şi a mijloacelor partenerilor locali – beneficiari ai proiectelor.

Peste 70 de reprezentanții APL au primit de la fromatorul sesiunii dl Constantin Gudima, expert în domeniul finanțelor publice locale, informații sistematizate privind modul de gestionare de către APL a mijloacelor provenite din granturi pentru proiecte finanțate din surse externe, precum şi a mijloacelor partenerilor locali – beneficiari ai proiectelor.

Reprezentanții APL s-au arătat interesați despre procedurile de administrare a bugetului necesar de parcurs pentru integrarea mijloacelor proiectului în bugetul local, cum are loc modificarea deciziei bugetare și formate liniile bugetare aferente granturilor și cum sunt reflectate alocațiile în Sistemul informațional de management financiar.

Ghidul privind procedurile bugetare aferente implementării proiectelor finanțate din surse externe de către autoritățile publice locale poate fi descărcat aici.

Ținem să menționăm că evenimentul a fost organizat pe E-Platforma pentru Guvernarea Locală https://e-platforma.calm.md/. În acest sens, reamintim că în cadrul e-platformei sunt oferite cursuri de instruire și servicii de suport online pentru reprezentanții autorităților publice locale și prestatorii de servicii de la nivel local. Totodată, e-platforma pune la dispoziția beneficiarilor un set structurat de resurse (acte normative, ghiduri, rapoarte, etc.) și alte instrumente online aferente domeniului administrației publice locale.

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” oferă asistență tehnică și financiară pentru 30 de localități/grupuri de APL-uri în vederea a îmbunătățirii gestiunii serviciilor de gospodărie comunală, inclusiv în partea ce ține de reglementarea juridică (regulamentele locale, alte acte juridice) necesară pentru buna funcționare a acestora. Ca urmare a acestor activități la nivel local, proiectul a acumulat o bogată experiență și know-how (cunoștințe, modele de acte, întrebări frecvente și soluții/răspunsuri), ce țin de regulamentele locale și partea juridică a înființării, organizării și funcționării serviciilor comunale. Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd.

#MaImplic #CALM #webinar #eplatformacalm #skatconsulting #swisscooperation

Categorii
Asistență tehnică Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Experiențe și practici locale de gestionare a serviciilor de gospodărie comunală, inițierea elaborării Planurilor de Operare și Mentenanță a serviciilor

Experiențe și practici locale de gestionare a serviciilor de gospodărie comunală, inițierea elaborării Planurilor de Operare și Mentenanță a serviciilor

Proiectul MĂ IMPLIC a organizat pe 13 octombrie 2022 o sesiune de documentare și orientare pentru administratorii Întreprinderilor Municipale și facilitatorii comunitari, cu subiectul: „Experiențe și practici locale de gestionare a serviciilor de gospodărie comunală, inițierea elaborării Planurilor de Operare și Mentenanță a serviciilor”.

Scopul evenimentului a fost de prezenta participanților:

  • Cum să organizeze Focus Grupuri, pentru a identifica viziunea locală în gestiunea serviciilor de gospodărie comunală
  • Care este structura Planului de Operare și Mentenanță a unui serviciu

La fel în cadrul evenimentului, participanții au făcut schimb de experiențe în domeniul organizarea gestiunii serviciului de aprovizionare cu apă și sanitație, serviciului de iluminare stradală și serviciului de salubrizare/management a deșeurilor

Participanții la eveniment au confirmat că astfel de evenimente sunt platforme potrivite pentru a împărtăși reciproc din experiența APL-urilor și Operatorilor de Servicii Comunale privind realizarea activităților în cadrul cooperării cu Proiectul MĂ IMPLIC.

Reamintim, că în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Lista completă a APL-urilor partenere aici.