Categorii
Asistență tehnică Borogani Iluminare stradală Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Selemet Toate Training

Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare a Elveției, a vizitat satul Borogani și satul Selemet, comunități-partenere a proiectului MĂ IMPLIC

Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare a Elveției, a vizitat satul Borogani și satul Selemet, comunități-partenere a proiectului MĂ IMPLIC.

Scopul vizitelor oficiale a echipei Biroului SDC a fost să afle despre progresele înregistrate în cadrul proiectelor implementate cu suportul Proiectelui MĂ IMPLIC.

La Borogani, au avut o întrevedere cu Dna Primar Elena Savițiki, membrii Echipei de Inițiativă Comunitară și Operatorul de Servicii Comunale, de la care au aflat detalii importante despre proiectul de îmbunătățire a serviciului comunal de evacuare a deșeurilor. 

La finele anului 2022, comunitatea din Borogani a reușit să lanseze un serviciu modern de gestionare a deșeurilor, care asigură colectarea separată a deșeurilor, valorificarea deșeurilor reciclabile și depozitarea organizată a acestora. Începând cu luna februarie 2021, primăria Borogani, împreună cu operatorul de servicii și locuitorii satului depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciul comunal de gestionare a deșeurilor solide din localitate, cu suportul proiectului Mă Implic, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare SDC.

La Selemet, Dl Guido Beltrani, Directorul Biroului SDC și colegii săi au aflat de la Dna Primar Tatiana Badan, membrii Echipei de Inițiativă Comunitară și Operatorul de Servicii Comunale, despre progresele , dar și provocările înregistrate în cadrul proiectului “Modernizarea și îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal în localitatea Selemet”. 

Grație acestui proiect satul Selemet beneficiază de iluminat public stradal modern, eficient și de calitate, care asigură confortul și siguranța cetățenilor, accesul sigur al copiilor la diverse instituții educaționale, funcționalitatea activităților economice (zona comercială, pensiuni turistice), mai mult ca atât de iluminat arhitectural, care confer un design modern. Primăria Selemet, împreună cu operatorul de servicii și locuitorii satului depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciul de iluminat public stradal din localitate, cu suportul proiectului Mă Implic, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare SDC. În satul Selemet au fost implementate mai mult de 10 proiecte din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare SDC, care au contribuit substanțial la dezvoltarea economică și socială a comunității.

În perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#maImplic #skatConsulting # #streetlighting #solidwastemanagement #civicengagement 

Categorii
Asistență tehnică Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate Training

SCHIMB DE EXPERIENȚE ȘI PRACTICI ÎN CREAREA ȘI/SAU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ LA NIVEL LOCAL

SCHIMB DE EXPERIENȚE ȘI PRACTICI ÎN CREAREA ȘI/SAU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ LA NIVEL LOCAL

În ultima lună a anului, cei 48 de primari și primare, parteneri ai proiectului Mă Implic au recapitulat rezultatele lui 2022, lecțiile învățate și au relatat despre planurile pentru 2023, în cadrul atelierului de lucru: “Schimb de experiențe și practici în crearea și/sau îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală la nivel local”.

Pe parcursul anilor 2021-2022, în cele 48 de localități partenere ale proiectului MĂ IMPLIC, au fost înregistrate progrese substanțiale în dezvoltarea capacităților manageriale la nivel local, promovării inițiativei și implicării civice, creării/îmbunătățirii serviciilor comunale etc. Iar evenimentul a fost organizat cu scopul de a facilita stabilirea unor relații de parteneriat între cei 48 de primari(e), prin învațare reciprocă și schimb practici locale.

La fel, în cadrul atelierului, primarii alături de facilitatorii comunitari, au participat la o scurtă instruire motivațională livrată de experta în comunicare Ludmila Gurău (Qubo Communications). Cei prezenți au aflat de la formatorul sesiunii despre rolul comunicării în activitatea APL; importanța planificării strategice și consecvenței în activitățile de comunicare.

Toți cei prezenți la eveniment au apreciat actualitatea subiectelor, în special panelurile de discuții pe tematici înguste, care au permis ca primarii să își prezinte experiența acumulată, dar și să discute ideile care și le-au propus să fie implementate în 2023.

Reamintim, că în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#MaImplic #training #skatconsulting #swisscooperation