Categorii
Asistență tehnică CALM Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate Training

MOBILIZAREA RESURSELOR COMUNITARE DE CĂTRE APL – O NOUĂ SESIUNE DE INFORMARE ORGANIZATĂ DE CALM ȘI PROIECTUL MĂ IMPLIC

MOBILIZAREA RESURSELOR COMUNITARE DE CĂTRE APL - O NOUĂ SESIUNE DE INFORMARE ORGANIZATĂ DE CALM ȘI PROIECTUL MĂ IMPLIC

Pe 07 decembrie, Mă Implic, Proiect de implicare civică în guvernarea locală, în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), a organizat al treilea webinar din seria de webinare gratuite adresate aleșilor locali, contabililor și funcționarilor din administrațiile publice locale. 

În cadrul webinarului au fost prezentate informații sistematizate privind mobilizarea resurselor în procesul de dezvoltare a comunității, inclusiv exemple de bune practici, care vor putea fi preluate sau adaptate la necesități.

Formatoarea webinarului Victoria Matveev, consultantă în domeniile mobilizarea resurselor și colectare de fonduri, a vorbit celor peste 90 de reprezentanți ai APL despre modul de mobilizare a comunității și logistica procesului de mobilizare a resurselor.

Reprezentanții APL s-au arătat interesați despre tipologia actorilor și resurselor comunitare, metodele și tehnicile de mobilizare a resurselor, unele experiențe de mobilizare a resurselor locale și externe, precum și factorii de succes în procesul de mobilizare a resurselor.

Ghidul privind mobilizarea resurselor comunitare de către autoritățile publice locale poate fi descărcat aici.

Ținem să menționăm că evenimentul a fost organizat pe E-Platforma pentru Guvernarea Locală https://e-platforma.calm.md/. În acest sens, reamintim că în cadrul e-platformei sunt oferite cursuri de instruire și servicii de suport online pentru reprezentanții autorităților publice locale și prestatorii de servicii de la nivel local. Totodată, e-platforma pune la dispoziția beneficiarilor un set structurat de resurse (acte normative, ghiduri, rapoarte, etc.) și alte instrumente online aferente domeniului administrației publice locale.

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” oferă asistență tehnică și financiară pentru 30 de localități/grupuri de APL-uri în vederea a îmbunătățirii gestiunii serviciilor de gospodărie comunală, inclusiv în partea ce ține de reglementarea juridică (regulamentele locale, alte acte juridice) necesară pentru buna funcționare a acestora. Ca urmare a acestor activități la nivel local, proiectul a acumulat o bogată experiență și know-how (cunoștințe, modele de acte, întrebări frecvente și soluții/răspunsuri), ce țin de regulamentele locale și partea juridică a înființării, organizării și funcționării serviciilor comunale. Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd.

#MaImplic #CALM #webinar #eplatformacalm #skatconsulting #swisscooperation

Categorii
Asistență tehnică Cadru Legal CALM Cooperarea donatorilor Descentralizarea fiscală Reforma administrativ-teritorială Toate

CONFERINȚA NAȚIONALĂ: REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

CONFERINȚA NAȚIONALĂ: REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

În perioada 28-29 noiembrie, la Chișinău, a avut loc conferința dedicată consultărilor cu privire la conceptul Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova.

În calitate de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a angajat în actualizarea cadrului strategic și de politică al reformei administrației publice, iar Conferința își propune să avanseze procesul de consultare a Strategiei prin inițierea unui dialog larg și deschis asupra tuturor componentelor Strategiei de reformă a administrației publice. O atenție deosebită este acordată opțiunilor de reformă administrativă și soluțiilor pentru creșterea capacităților administrațiilor publice locale (APL).

Prin procesul de dezbatere publică se urmărește îmbunătățirea Strategiei prin consultări extinse cu actorii locali – reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, inclusiv reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), experții naționali și internaționali și reprezentanții sectorului asociativ.

 

La deschiderea evenimentului, Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a declarat: „În primul rând, administrația centrală trebuie să fie mai eficientă. Avem nevoie de un cadru legal și instituțional simplu, clar și transparent. Trebuie să eliminăm suprapunerile de competențe între instituții și să asigurăm o coordonare interinstituțională, sinergii mai bune între toate structurile centrale. Este un imperativ dictat nu doar de exigențele integrării europene, dar și de angajamentul nostru de a cheltui banul public eficient și strict în folosul oamenilor,” a conchis Prim-ministra.

 

La rândul său, Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, a menționat perioada importantă prin care trece Republica Moldova în calea sa europeană: “Reforma administrației publice este unul din procesele care vor demonstra maturitatea societății moldovenești, a actorilor săi politici și sociali. Scopul reformei este o administrație publică eficace și eficientă, cu funcționarii publici profesioniști, competenți, independenți, care prestează servicii accesibile în beneficiul tuturor cetățenilor, atât la nivel central, cât și local.

 

Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, a accentuat: ”Descentralizarea și reforma administrativ-teritorială este necesară nu doar pentru cetățeni – având în vedere fragmentarea și capacitățile fiscale limitate ale autorităților publice locale. Aceasta e necesară, în special pentru autoritățile publice locale. Autoritățile locale fragmentate dispun de capacități limitate în furnizarea serviciilor calitative pentru cetățeni. Democrația locală, autoguvernarea locală nu înseamnă doar a fi aproape de oameni, ci și a avea puterea de a schimba realitățile. În ceea ce privește alocarea resurselor de la nivel central la nivel local, aceasta ar trebui făcută pe baza unor criterii stricte și transparente, pentru a evita inegalitățile și tensiunile.

 

E.S. Kent D. Logsdon, Ambasadorul SUA la Chișinău, a reiterat „Succesul reformei administrației publice depinde de contribuția tuturor cetățenilor și conferința de azi oferă posibilitatea de a face un schimb de păreri între mai mulți actori cheie. Sondajele arată că administrația publică locală este pe locul doi în lista instituțiilor care se bucură de cea mai mare încredere a populației. Din păcate, autoritățile locale din Republica Moldova nu dispun de resurse suficiente pentru a răspunde necesităților cetățenilor. Structura administrativ-teritorială actuală este un obstacol pentru crearea unei guvernări locale eficiente, însă este important ca orice schimbare să fie bazată pe un consens larg. Și Statele Unite vor oferi tot sprijinul necesar pentru realizarea acestui proces.”

Pe parcursul a două zile, au fost prezentate liniile directoare de reformă în administrația publică în următorii ani, în condițiile noilor cerințe determinate de procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și ale angajamentului țării de a le implementa.

Având în vedere complexitatea subiectelor abordate, suportul acordat Guvernului Republicii Moldova de către partenerii de dezvoltare este confirmarea deschiderii acestora de a sprijini eforturile Moldovei în avansarea procesului de consultare și implementare a Strategiei de reformă a administrației publice și de consolidare a parcursului european al țării.

Echipa proiectului Mă Implic, Proiect de implicare civică în guvernarea locală a fost prezentă la eveniment în calitate de co-organizator. Conferința a fost organizată cu suportul Uniunii Europene, Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Proiectul Strategiei de reformă a administrației publice poate fi consultat la https://particip.gov.md/ro/download_attachment/17480.

Înregistrarea conferinței poate fi urmărită live aici: Ziua 1, Ziua 2.

#skatconsulting #maimplic #reformaapl