Categorii
Asistență tehnică Cadru Legal CALM Descentralizarea fiscală Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Reforma administrativ-teritorială Toate

Evenimentul de încheiere a fazei I-a a proiectului MĂ IMPLIC

30 de grupuri de comunități rurale au beneficiat de sprijinul proiectului MĂ IMPLIC pentru dezvoltarea serviciilor comunale

48 de primari și primare din toată țara, reprezentanți ai Guvernului, reprezentanți ai parlamentului și parteneri de dezvoltare au participat pe 26 septembrie 2023 la evenimentul național de încheiere a fazei I-a a proiectului MĂ IMPLIC, care s-a implementat în perioada 2019 – 2023. În cadrul evenimentului au fost puse în discuție perspectivele dezvoltării și guvernării locale pentru comunități puternice, precum și rezultatele obținute în cadrul proiectului MĂ IMPLIC.

Iar pe 21 septembrie 2023, în cadrul evenimentului regional care a întrunit consilierii locali, directorii de întreprinderi municipale, membrii Echipelor de Inițiativă Locală din comunitățile partenere ale proiectului MĂ IMPLIC au pus în discuție progresele și rezultatele obținute și au făcut schimb de experiențe și bune practici privind implicarea cetățenilor și furnizarea de servicii durabile. 

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală MĂ IMPLIC are scopul de a crea condiții, astfel încât populația din satele Republicii Moldova să aibă acces echitabil la servicii publice și comunale de calitate.

30 de comunități / grupuri de comunități din regiunile de nord, centru și sud ale țării au beneficiat de sprijinul proiectului MĂ IMPLIC pentru a implementa proiecte destinate îmbunătățirii serviciilor comunale în patru domenii-cheie: gestionarea deșeurilor, iluminare stradală, canalizare/sanitație și alimentare cu apă. Acest lucru a permis autorităților publice locale să furnizeze servicii de gospodărire comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.

La nivel național, proiectul MĂ IMPLIC a contribuit la stabilirea unui cadru de politici, legal și financiar favorabil pentru furnizarea serviciilor publice și realizarea reformei de descentralizare, având un impact semnificativ asupra dezvoltării durabile a comunităților din Republica Moldova.

Pe parcursul acestor patru ani peste 10 000 de cetățeni au fost implicați direct în activitățile de planificare, implementare și monitorizare a acțiunilor de dezvoltare. În prezent, 83 120 de utilizatori beneficiază de acces și calitate îmbunătățită a serviciilor oferite în urma investițiilor în cadrul proiectului. Totodată, comunitățile partenere ale proiectului au beneficiat de resurse semnificative în cadrul acordurilor de grant, acestea au constituit peste 42 de milioane de lei din partea proiectului MĂ IMPLIC. Contribuția comunităților în realizarea proiectelor a fost peste 20 de milioane de lei.

 La deschiderea evenimentului, Artur Mija, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova: Din noiembrie 2019 proiectul MĂ IMPLIC a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților rurale din Republica Moldova, în mod special, în administrațiile publice locale prin fortificarea capacităților instituționale ale acestora de a presta servicii mai calitative, de a genera venituri proprii și de a dezvolta autonomia locală. Proiectul MĂ IMPLIC a realizat acest lucru prin contribuții financiare și asistență tehnică pentru îmbunătățirea infrastructurii serviciilor publice a 30 de APL-uri, precum și asistență în implementarea proceselor de luare a deciziilor participative, incluzive și transparente. Toate aceste activități au dat deja rezultate, mai mult, acestea se aliniază perfect la obiectivele strategice în domeniul guvernării locale. Proiectul MĂ IMPLIC este un partener de încredere pentru Cancelaria de Stat, demonstrând angajamentul său ferm în asigurarea unui cadru eficient de politici în domeniul guvernării locale, descentralizării și promovării reformei Administrației Publice Locale. Echipa proiectului a avut o contribuție importantă în procesul de conceptualizare, elaborare și consultare a Strategiei de Reformă a Administrației Publice pentru anii 2023-2030.”

Larisa Voloh, Președinta Comisiei Administrație Publică, Parlamentul Republicii Moldova: „Proiectul MĂ IMPLIC este proiectul de suflet și în continuare partenerii noștri cred în Moldova. La fel, cred în cetățenii Republicii Moldova, cred și ajută Autoritățile Publice Locale să dezvolte comunitățile, să realizeze așteptările cetățenilor pentru o viață mai bună, să creeze condiții și servicii de calitate în localitățile noastre rurale. MĂ IMPLIC înseamnă participare, înseamnă coeziune și incluziune, înseamnă democrație și transparență și mai înseamnă participarea fiecăruia în soluționarea problemelor locale. Nu doar la nivel local, dar și la nivel național proiectul MĂ IMPLIC a obținut rezultate în această perioadă. Împreună continuăm să avansăm în procesul de descentralizare, continuăm să implementăm reforme importante pentru parcursul nostru European.”

Guido Beltrani, Director al Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova: „Pentru noi susținerea Administrațiilor Publice Locale, a reformelor constituie un element foarte important în cadrul cooperării internaționale din întreaga lume. Proiectul MĂ IMPLIC a fost un element esențial în cadrul eforturilor noastre, astfel ne aflăm aici pentru a sărbători rezultatele a patru ani de lucru intensiv. Datorită implicării proiectului și a partenerilor putem spune cu siguranță că această cooperare dintre APL-uri și cetățeni a devenit mai incluzivă, mai de încredere, în al doilea rând, aproximativ 48 de municipalități beneficiază de servicii publice mai bune de gestionare a deșeurilor, de aprovizionare cu apă, sanitație, iluminat public etc. În al treilea rând, aș vrea să menționez faptul că APL-urile au reușit să atragă masiv finanțare din părțile terțe (fonduri din partea statului, de la cetățenii proprii, de la alți parteneri de dezvoltare) și eforturile pe care s-au reușit să se atragă au fost mult mai mari decât granturile investiționale preconizate.”

Florian Klingel, Director Executiv Skat Consulting Ltd.: „Am reușit să lucrăm la un șir de proiecte diferite și întotdeauna am lucrat cot la cot cu APL-urile și cu partenerii la nivel național. I-am susținut mereu atunci când a ținut de îmbunătățirea guvernanței și a serviciilor publice. Respectiv, atunci când ajungem la sfârșitul unui proiect atât de mare, după patru ani de zile, este un moment deosebit, și totodată, un moment de reflecție și sărbătorire. Ne mândrim de aceste rezultate excelente pe care le-au atins grupurile de comunități alături de echipa noastră care a oferit asistență tehnică, a gestionat suportul financiar, a facilitat dezvoltarea soluțiilor, a oferit instruire și altele.”

Radu DANII, Coordonator de Programe Guvernare Locală, Biroul de Cooperare al Elveției în Moldova: „Elveția lucrează în Republica Moldova lucrează pe trei dimensiuni: sănătatea publică, dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă, dar și guvernanța locală. Ceea ce unește aceste domenii și proiecte împreună este faptul că se pune mare accent pe promovarea și stimularea participării civice. Proiectul MĂ IMPLIC, din acest punct de vedere este un model, pentru că participarea civică și angajamentul cetățenilor reprezintă miezul acestui proiect. Un alt aspect îmbucurător care s-a întâmplat pe parcursul acestor ani de implementare a proiectului este felul în care anumite localități partenere au reușit să se asocieze, atunci când a venit vorba de crearea unui serviciu. Proiectul a reușit să devină un partener de încredere și foarte competent al Guvernului în ceea ce privește pregătirea și implementarea reformei administrației publice locale”.

Anatolie Gnatiuc, primarul satului Fundurii Vechi: „Recunosc, când am completat formularul de participare la proiect și am fost selectați, eram cam vulnerabili și ideile noastre erau simple. Ne gândeam că procurăm tehnica și ne apucăm de treabă, colectăm deșeurile și le ducem la groapa de gunoi și asta-i tot. Dar, într-un moment dat, noi ne-am dat seama că nu e destul să ai tehnică. Este mult mai important să conștientizeze cetățenii ce au de făcut și ce presupune acest serviciu. Proiectul MĂ IMPLIC ne-a ajutat foarte mult să găsim acele soluții participative, așa cum este și tematica noastră, unde toți localnicii au avut posibilitatea să se implice și să se expună în privința soluționării problemelor din localitate. Astăzi, localitatea Fundurii Vechi, în ceea ce privește serviciul de colectare a deșeurilor, este cam la final. Recunoaștem că mai este mult de lucru, dar am reușit să valorificăm sursele financiare. Ne bucurăm că am reușit să soluționăm problema salubrizării din localitate, grație proiectului MĂ IMPLIC. Localnicii sunt foarte satisfăcuți de noul serviciu creat”.

 

Ala Taran, facilitatoare regiunea Nord: „Proiectul MĂ IMPLIC nu doar dezvoltă infrastructura comunităților, proiectul MĂ IMPLIC aduce cetățenii împreună ca ei să se implice în viața comunităților, să înțeleagă că de implicarea fiecărui cetățean depinde viața, depinde bunăstarea lor și depinde de dezvoltarea comunităților. Proiectul „MĂ IMPLIC” a propus niște abordări contemporane de implicare a tuturor structurilor comunitare în soluționarea problemelor locale, în luarea deciziilor.”

 

Ina Codreanu, Coordonatoare locală: „APL-ul, împreună cu echipa de inițiativă comunitară, am creat serviciul de salubrizare și am modernizat serviciul de management al deșeurilor solide. APL-ul, împreună cu echipa de inițiativă comunitară, a venit cu o idee îndrăzneață, menită să transforme obiceiurile de-o viață ale oamenilor, ei fiind obișnuiți să pună toate deșeurile împreună. Noi am venit cu propunerea ca să facem colectare separate. Cum am reușit să-i convingem? Printr-o amplă campanie de sensibilizare și conștientizare, dar pentru a desfășura această campanie, noi am fost instruiți și am fost ajutați de către echipa proiectului MĂ IMPLIC.”

Proiectul MĂ IMPLIC este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC și implementat de Skat Consulting (Elveția). Prima fază a proiectului a fost implementată pe o perioadă de patru ani, începând cu 2019 cu un buget de aproximativ 5 896 658 franci elvețieni (CHF).

Broșura: Proiectul MĂ IMPLIC realizări și impact, faza I (2019-2023) poate fi descărcată aici .

Înregistrarea conferinței poate fi urmărită aici: https://www.facebook.com/ProiectulMaImplic/videos/1743507539403599 

Poze din cadrul evenimentelor: regional 21 septembrie  / național 26 septembrie

#skatconsulting #maimplic #swisscooperation

Categorii
Asistență tehnică Cadru Legal CALM Cooperarea donatorilor Descentralizarea fiscală Reforma administrativ-teritorială Toate

CONFERINȚA NAȚIONALĂ: REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

CONFERINȚA NAȚIONALĂ: REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

În perioada 28-29 noiembrie, la Chișinău, a avut loc conferința dedicată consultărilor cu privire la conceptul Strategiei de reformă a administrației publice din Republica Moldova.

În calitate de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a angajat în actualizarea cadrului strategic și de politică al reformei administrației publice, iar Conferința își propune să avanseze procesul de consultare a Strategiei prin inițierea unui dialog larg și deschis asupra tuturor componentelor Strategiei de reformă a administrației publice. O atenție deosebită este acordată opțiunilor de reformă administrativă și soluțiilor pentru creșterea capacităților administrațiilor publice locale (APL).

Prin procesul de dezbatere publică se urmărește îmbunătățirea Strategiei prin consultări extinse cu actorii locali – reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, inclusiv reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), experții naționali și internaționali și reprezentanții sectorului asociativ.

 

La deschiderea evenimentului, Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a declarat: „În primul rând, administrația centrală trebuie să fie mai eficientă. Avem nevoie de un cadru legal și instituțional simplu, clar și transparent. Trebuie să eliminăm suprapunerile de competențe între instituții și să asigurăm o coordonare interinstituțională, sinergii mai bune între toate structurile centrale. Este un imperativ dictat nu doar de exigențele integrării europene, dar și de angajamentul nostru de a cheltui banul public eficient și strict în folosul oamenilor,” a conchis Prim-ministra.

 

La rândul său, Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, a menționat perioada importantă prin care trece Republica Moldova în calea sa europeană: “Reforma administrației publice este unul din procesele care vor demonstra maturitatea societății moldovenești, a actorilor săi politici și sociali. Scopul reformei este o administrație publică eficace și eficientă, cu funcționarii publici profesioniști, competenți, independenți, care prestează servicii accesibile în beneficiul tuturor cetățenilor, atât la nivel central, cât și local.

 

Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, a accentuat: ”Descentralizarea și reforma administrativ-teritorială este necesară nu doar pentru cetățeni – având în vedere fragmentarea și capacitățile fiscale limitate ale autorităților publice locale. Aceasta e necesară, în special pentru autoritățile publice locale. Autoritățile locale fragmentate dispun de capacități limitate în furnizarea serviciilor calitative pentru cetățeni. Democrația locală, autoguvernarea locală nu înseamnă doar a fi aproape de oameni, ci și a avea puterea de a schimba realitățile. În ceea ce privește alocarea resurselor de la nivel central la nivel local, aceasta ar trebui făcută pe baza unor criterii stricte și transparente, pentru a evita inegalitățile și tensiunile.

 

E.S. Kent D. Logsdon, Ambasadorul SUA la Chișinău, a reiterat „Succesul reformei administrației publice depinde de contribuția tuturor cetățenilor și conferința de azi oferă posibilitatea de a face un schimb de păreri între mai mulți actori cheie. Sondajele arată că administrația publică locală este pe locul doi în lista instituțiilor care se bucură de cea mai mare încredere a populației. Din păcate, autoritățile locale din Republica Moldova nu dispun de resurse suficiente pentru a răspunde necesităților cetățenilor. Structura administrativ-teritorială actuală este un obstacol pentru crearea unei guvernări locale eficiente, însă este important ca orice schimbare să fie bazată pe un consens larg. Și Statele Unite vor oferi tot sprijinul necesar pentru realizarea acestui proces.”

Pe parcursul a două zile, au fost prezentate liniile directoare de reformă în administrația publică în următorii ani, în condițiile noilor cerințe determinate de procesul de aderare a Republicii Moldova la UE și ale angajamentului țării de a le implementa.

Având în vedere complexitatea subiectelor abordate, suportul acordat Guvernului Republicii Moldova de către partenerii de dezvoltare este confirmarea deschiderii acestora de a sprijini eforturile Moldovei în avansarea procesului de consultare și implementare a Strategiei de reformă a administrației publice și de consolidare a parcursului european al țării.

Echipa proiectului Mă Implic, Proiect de implicare civică în guvernarea locală a fost prezentă la eveniment în calitate de co-organizator. Conferința a fost organizată cu suportul Uniunii Europene, Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Proiectul Strategiei de reformă a administrației publice poate fi consultat la https://particip.gov.md/ro/download_attachment/17480.

Înregistrarea conferinței poate fi urmărită live aici: Ziua 1, Ziua 2.

#skatconsulting #maimplic #reformaapl