Categorii
Asistență tehnică Toate

Cancelaria de Stat și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au semnat un Acord de Cooperare în domeniul guvernării locale

CANCELARIA DE STAT ȘI AGENȚIA ELVEȚIANĂ PENTRU DEZVOLTARE ȘI COOPERARE (SDC) AU SEMNAT UN ACORD DE COOPERARE ÎN DOMENIUL GUVERNĂRII LOCALE

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au semnat un Acord privind implementarea celei de-a doua faze (2023-2027) a Proiectului de implicare civică în guvernarea locală MĂ IMPLIC.

Scopul general al Proiectului MĂ IMPLIC este de a contribui la consolidarea guvernării locale și la îmbunătățirea accesului și calității serviciilor publice pentru locuitorii Republicii Moldova.

Proiectul este unul de referință în domeniul guvernării locale din cadrul Programului de Cooperare Elvețiană pentru Moldova 2018-2021 (prelungit până în 2024) și va păstra acest rol în cadrul următorului Program de Cooperare Elvețiană pentru Moldova (2025-2028).

Proiectul MĂ IMPLIC  va oferi sprijin pentru promovarea și implementarea reformei administrației publice locale, valorificând la maximum parteneriatele existente dintre APL-uri în ceea ce privește prestarea  serviciilor și  contribuind la procesul de amalgamare voluntară, precum și consolidând modelele de guvernare incluzivă. În conformitate cu obiectivele Reformei Administrației Publice (RAP), proiectul se va axa pe următoarele: furnizarea în comun a serviciilor de către grupurile de APL-uri; extinderea domeniului de aplicare a serviciilor prestare; promovarea utilizării instrumentelor digitale pentru procesele administrației locale, cât și pentru interacțiunea dintre APL-uri și cetățeni.

Proiectul MĂ IMPLIC (Faza 2) nu este doar un proiect; acesta reprezintă o inițiativă ce aspiră să genereze transformări benefice și durabile în comunitățile din Republica Moldova. Prin mobilizarea expertizei locale și internaționale, proiectul își propune să răspundă provocărilor distincte ale comunităților locale și să promoveze modele de guvernare incluzivă, îmbunătățind astfel viața cetățenilor. Aceștia vor beneficia de acces sporit la servicii publice de calitate, infrastructură îmbunătățită și autorități mai competente, contribuind astfel la o dezvoltare sustenabilă a acestor comunități locale.

 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) va oferi 6,960,144 de franci elvețieni (CHF) pentru implementarea Proiectului MĂ IMPLIC  (Faza 2), în perioada 2023-2027. Skat Consulting Ltd, va acționa ca agenție de implementare, lucrând în strânsă colaborare cu autoritățile și comunitățile locale.

Semnarea Memorandumului reprezintă o acțiune de conjugare a eforturilor Guvernului Republici Moldova și Guvernului Confederației Elvețiene, cu scopul de a împuternici guvernarea locală din Republica Moldova.

Vă invităm să accesați pagina oficială a proiectului pentru mai multe detalii: www.ma-implic.md

Categorii
Asistență tehnică Toate

CONCURS DE SELECTARE A GRUPURILOR DE APL-URI PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MĂ IMPLIC” (2024-2027)

CONCURS DE SELECTARE A GRUPURILOR DE APL-URI PARTENERE ÎN CADRUL PROIECTULUI „MĂ IMPLIC” (2024-2027)

Proiectul „MĂ IMPLIC” (Faza II) anunță concurs de selectare a grupurilor de administrații publice locale (APL) partenere.  Proiectul „MĂ IMPLIC” își propune să contribuie la consolidarea guvernării locale și sporirea accesului populației la servicii publice mai bune.

În Faza II, Proiectul „MĂ IMPLIC” va oferi asistență tehnică și suport doar grupurilor de APL-uri de nivelul întâi care vor  exprima expres interesul de a crea parteneriate și/sau vor prezenta intenția de inițiere a unui proces de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

 

Asistența tehnică și suportul financiar sub formă de grant (de la 100 000 până la 250 000 CHF cu o contribuție de minim 20% din valoarea grantului) din partea Proiectului „MĂ IMPLIC” se va oferi grupurilor de APL-uri partenere în următoarele domenii:

  • eficientizarea serviciilor publice administrative;
  • îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală;
  • stimularea dezvoltării economice locale și/sau regionale.

Formularul de aplicare, criteriile de eligibilitate și de evaluare, informațiile privind procedura și termenii de aplicare sunt disponibile pe www.ma-implic.md/concurs2024. Termenul limită de depunere a dosarelor este 19 Februarie 2024, ora 23:59.

Informații suplimentare despre procedura de aplicare pot fi obținute în cadrul celor 3 sesiuni de orientare ce se vor desfășura online pe 21 decembrie 2023, 17 și 23 ianuarie 2024 (mai multe detalii pe www.ma-implic.md/concurs2024). 

 

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, în perioada noiembrie, 2023 – octombrie, 2027. *Proiectul acoperă întregul teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului).

#MaImplicProject #GrantOpportunity #SkatConsulting #SwissCooperation #Elvetia