CANCELARIA DE STAT ȘI AGENȚIA ELVEȚIANĂ PENTRU DEZVOLTARE ȘI COOPERARE (SDC) AU SEMNAT UN ACORD DE COOPERARE ÎN DOMENIUL GUVERNĂRII LOCALE

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au semnat un Acord privind implementarea celei de-a doua faze (2023-2027) a Proiectului de implicare civică în guvernarea locală MĂ IMPLIC.

Scopul general al Proiectului MĂ IMPLIC este de a contribui la consolidarea guvernării locale și la îmbunătățirea accesului și calității serviciilor publice pentru locuitorii Republicii Moldova.

Proiectul este unul de referință în domeniul guvernării locale din cadrul Programului de Cooperare Elvețiană pentru Moldova 2018-2021 (prelungit până în 2024) și va păstra acest rol în cadrul următorului Program de Cooperare Elvețiană pentru Moldova (2025-2028).

Proiectul MĂ IMPLIC  va oferi sprijin pentru promovarea și implementarea reformei administrației publice locale, valorificând la maximum parteneriatele existente dintre APL-uri în ceea ce privește prestarea  serviciilor și  contribuind la procesul de amalgamare voluntară, precum și consolidând modelele de guvernare incluzivă. În conformitate cu obiectivele Reformei Administrației Publice (RAP), proiectul se va axa pe următoarele: furnizarea în comun a serviciilor de către grupurile de APL-uri; extinderea domeniului de aplicare a serviciilor prestare; promovarea utilizării instrumentelor digitale pentru procesele administrației locale, cât și pentru interacțiunea dintre APL-uri și cetățeni.

Proiectul MĂ IMPLIC (Faza 2) nu este doar un proiect; acesta reprezintă o inițiativă ce aspiră să genereze transformări benefice și durabile în comunitățile din Republica Moldova. Prin mobilizarea expertizei locale și internaționale, proiectul își propune să răspundă provocărilor distincte ale comunităților locale și să promoveze modele de guvernare incluzivă, îmbunătățind astfel viața cetățenilor. Aceștia vor beneficia de acces sporit la servicii publice de calitate, infrastructură îmbunătățită și autorități mai competente, contribuind astfel la o dezvoltare sustenabilă a acestor comunități locale.

 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) va oferi 6,960,144 de franci elvețieni (CHF) pentru implementarea Proiectului MĂ IMPLIC  (Faza 2), în perioada 2023-2027. Skat Consulting Ltd, va acționa ca agenție de implementare, lucrând în strânsă colaborare cu autoritățile și comunitățile locale.

Semnarea Memorandumului reprezintă o acțiune de conjugare a eforturilor Guvernului Republici Moldova și Guvernului Confederației Elvețiene, cu scopul de a împuternici guvernarea locală din Republica Moldova.

Vă invităm să accesați pagina oficială a proiectului pentru mai multe detalii: www.ma-implic.md