Proiectul MA IMPLIC

este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd

Proiectul „MĂ IMPLIC” își propune să contribuie la dezvoltarea satelor și comunelor din Republica Moldova prin asigurarea accesului echitabil la servicii publice de calitate. 

La nivel local, proiectul va oferi suport autorităților publice locale din 30 localități/grupuri de localități partenere  pentru a organiza furnizarea serviciilor de gospodărie comunală  în mod participativ, eficient, incluziv și durabil. 

Locuitorii vor fi, de asemenea, implicați în luarea deciziilor la nivel local și în monitorizarea furnizării serviciilor în localitățile partenere.

La nivel național, proiectul va contribui la asigurarea unui cadru de politici, legal și financiar adecvat pentru furnizarea serviciilor publice de calitate și realizarea reformei de descentralizare.

Domenii de intervenție

Asistență tehnică și
finanțare pentru APL

Mobilizarea și
implicarea cetățenilor

Susținerea autorităților
de nivel național

Parteneri