DOMENIILE DE INTERVENȚIE A PROIECTULUI „MĂ IMPLIC”

Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate.

 La nivel local, proiectul va sprijini autoritățile publice locale (APL) din 30 de localități/grupuri de APL-uri partenere, pentru a organiza furnizarea serviciilor de gospodărire comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil. Intervențiile la nivel local includ:

 identificarea necesităților strategice ale APL-urilor, pentru o mai bună planificare, bugetare și gestiune a serviciilor de gospodărire comunală, și a soluțiilor care răspund acestora (Componenta 1.1);

  • identificarea necesităților, pentru dezvoltarea organizațională a prestatorilor de servicii în domeniul operării/exploatării și întreținerii eficiente a serviciilor de gospodărire comunală, și a soluțiilor care răspund acestora (Componenta 1.2),
  • oferirea suportului necesar APL-urilor și prestatorilor de servicii de gospodărire comunală, pentru implementarea planurilor de îmbunătățire a serviciilor și planurilor de exploatare, și întreținere prin mobilizarea resurselor financiare și prin cofinanțare. Mai exact, este vorba de investiții capitale de până la 65.000 de franci elvețieni și o contribuție locală de minim 20% din valoarea grantului (Componenta 1.3);

Implicarea cetățenilor, inclusiv a celor din grupurile vulnerabile, în procesele de luare a deciziilor la nivel local și la monitorizarea prestării serviciilor în localitățile vizate.

  • Îmbunătățirea cadrului de politici locale și instituirea proceselor/practicilor de implicare a cetățenilor în domeniul prestării serviciilor de gospodărire comunală (Componenta 2.1);
  • implicarea utilizatorilor de servicii (clienților) în organizarea și prestarea serviciilor de gospodărire comunală (Componenta 2.2).

 La nivel național, proiectul sprijină mediul politic, juridic și financiar, pentru furnizarea serviciilor publice de calitate și pentru reforma descentralizării.

 Proiectul încurajează abordările inovatoare, pentru îmbunătățirea serviciilor de gospodărire comunală, cooperarea între localități/APL-uri și acțiunile ce vor permite o mai bună exploatare și întreținere a serviciilor de gospodărire comunală. De asemenea, oamenii vor fi mai implicați în luarea deciziilor la nivel local și în monitorizarea furnizării serviciilor în localitățile partenere.

 Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin:

  • consolidarea capacităților, asistența tehnică oferită și schimbul de experiență;
  • activitățile multilaterale realizate la diferite nivele;
  • valorificarea sistemelor existente în țară;
  • abordarea flexibilă în consolidarea capacităților și față de reforma descentralizării;
  • susținerea coordonării și a dialogului între partenerii vizați;
  • valorificarea potențialului existent în localitățile vizate.

Aspectele transversale strategice abordate în proiect sunt egalitatea de gen, incluziunea și combaterea corupției.

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting (Elveția). Durata proiectului: prima etapă se va implementa în perioada 2019-2023. Bugetul proiectului „MĂ IMPLIC” este de 5’896’658CHF.