DOMENIILE DE INTERVENȚIE A PROIECTULUI

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC”, își propune să contribuie la dezvoltarea comunităților rurale prin asigurarea accesului echitabil la serviciile publice de calitate. 

La nivel local, proiectul va sprijini autoritățile publice locale (APL) din 30 de localități/grupuri de localități, pentru a organiza furnizarea serviciilor de gospodărie comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil. Intervențiile la nivel local includ:

  • identificarea necesităților strategice ale APL pentru o mai bună planificare, bugetare și gestiune a serviciilor de gospodărie comunală și a soluțiilor care răspund acestora (Componenta 1.1);
  • identificarea necesităților pentru dezvoltarea organizațională a operatorilor de servicii în domeniul operării/exploatării și întreținerii eficiente a serviciilor de gospodărie comunală și a soluțiilor care răspund acestora (Componenta 1.2);
  • oferirea suportului necesar APL și operatorilor de servicii pentru implementarea planurilor de îmbunătățire a serviciilor și planurilor de exploatare și întreținere inclusiv prin alocarea granturilor (de până la 65,000 franci elvețieni) și mobilizarea contribuției locale (minim 20% din valoarea grantului) (Componenta 1.3);
  • implicarea cetățenilor, inclusiv a celor din grupurile vulnerabile, în procesele de luare a deciziilor la nivel local. Îmbunătățirea cadrului de politici locale și instituirea proceselor/practicilor de implicare a cetățenilor în domeniul prestării serviciilor de gospodărie comunală (Componenta 2.1);
  • implicarea cetățenilor (clienților) în organizarea și prestarea serviciilor de gospodărie comunală (Componenta 2.2).

La nivel național, proiectul va contribui la asigurarea unui cadru de politici, legal și financiar adecvat pentru furnizarea serviciilor publice de calitate și realizarea reformei de descentralizare prin:

  • Susținerea autorităților naționale în procesul de consolidare a dialogului de politici și a unui proces informat de elaborare a politicilor legate de prestarea serviciilor comunale (componenta 3.1);
  • Consolidarea capacităților Congresului Autorităților Locale din Moldova aferente reprezentării, participării în cadrul dialogului de politici și furnizării serviciilor de suport membrilor săi (componenta 3.2);
  • Asigurarea coordonării de către Cancelaria de Stat a reformei APL și a reformei de descentralizare (componenta 3.3);

Proiectul MĂ IMPLIC încurajează cooperarea intercomunitară, precum și abordările inovatoare aferente îmbunătățirii serviciilor de gospodărie comunală, orientate spre o mai bună exploatare și întreținere a acestora.

Aspectele transversale strategice abordate în proiect sunt egalitatea de gen, incluziunea și combaterea corupției.

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, în perioada 2019-2023. Durata proiectului: prima etapă se va implementa în perioada 2019-2023.

Bugetul proiectului „MĂ IMPLIC” este de 5.896.658 franci elvețieni.