Proiectul “MĂ IMPLIC” este implementat de Skat Consulting Ltd (SKAT) din Elveția în perioada 2019-2023. Skat reprezintă o companie independentă de consultanță și un centru de resurse, care lucrează în domeniile dezvoltării și ajutorului umanitar în țările în tranziție și în curs de dezvoltare.

Experții SKAT oferă cu succes expertiză tehnică și suport în management, dar și instruire, facilități de cercetare și implementarea a proiectelor de aproape 40 de ani în peste 100 de țări.

În toate activitățile sale SKAT s-a angajat să reducă decalajul dintre bogați și săraci prin promovarea mijloacelor de trai durabile și îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor defavorizate și marginalizate.

Experiența sectorială a SKAT acoperă serviciile de gospodărie comunală în domeniul aprovizionării cu apă, sanitație și gestiunea deșeurilor solide, administrare, construcții și instalații, energie și climă, și altele.

SKAT este prezent în Republica Moldova din anul 2008, având propria structură organizațională și personal, fiind anterior responsabil de implementarea Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Republica Moldova (ApaSan), finanțat de SDC. Skat este, de asemenea, prezent în Ucraina, unde implementează proiectul de Suport în domeniul descentralizării DESPRO, finanțat de SDC.