Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Domulgeni Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Vicepreședintele Skat Consulting vizitează Moldova pentru a evalua progresul Skat Moldova în consolidarea guvernanței locale și îmbunătățirea comunităților rurale

Vicepreședintele Skat Consulting vizitează Moldova pentru a evalua progresul Skat Moldova în consolidarea guvernanței locale și îmbunătățirea comunităților rurale

În perioada 22 -25 mai 2023, Dna Claudia Zimmermann, Vice-Președintele Skat Consulting Ltd., a vizitat Republica Moldova. În cadrul vizitei sale, Dna Zimmermann a luat cunoștință mai îndeaproape cu activitățile oficiului SKAT Consulting din Moldova și a cunoscut echipele celor trei proiecte implementate actual de oficiul din Moldova:

  • Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală proiect de implicare civică în guvernarea locală (finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC). Proiectul asigură că populația rurală din Republica Moldova are acces echitabil la servicii comunale de calitate.
  • Proiectul Asistență în implementarea soluțiilor de sanitație ASIST (finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC). Proiect care oferă suport persoanelor afectate din Ucraina și Moldova, contribuind substanțial la repararea locuințelor distruse și a sistemelor de alimentare cu apă, îmbunătățind astfel condițiile persoanelor care fug de război.
  • Proiectul de Apă și Sanitație în satele din Moldova ApaSan + (finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare). Proiect care asigură accesul populației rurale la alimentarea cu apă sigură și canalizare.

“Am petrecut timpul deosebit în Moldova, alături de echipa noastră de consultanță din Chișinău. Zilele au fost pline de întâlniri și conversații interesante cu clienți, parteneri, colegi și reprezentanți ai administrațiilor publice locale. Mulțumim întregii echipe care a făcut ca acest succes să fie marele succes și partenerilor noștri din comunitățile rurale, care ne-au împărtășit perspectivele lor unice și inspiratoare”, Claudia Zimmermann, Vice-Președintele Skat Consulting Ltd.

 

Vizitele în teritoriu, au fost o ocazie excelentă de a comunica cu reprezentanții Primăriilor partenere, și cu cetățenii, beneficiarii finali ai intervențiilor locale. Astfel, în satul Vărăncău Dna Zimmermann a discutat cu familiile, care au beneficiat de instalarea sistemului ecologic de sanitație (fose septice) și a aflat cum s-au îmbunătățit condițiile de trai urmare a intervenției proiectului ApaSan+.

 

Vizita din satul Domulgeni a coincis cu ziua de evacuare a deșeurilor din localitate, unde Proiectul MĂ IMPLIC ajută primăria și furnizorul de servicii să îmbunătățească și să organizeze serviciului comunal de evacuare a deșeurilor solide. Aici Primarul, alături de Echipa de Inițiativă Comunitară au prezentat progresele înregistrate până acum, dar și activitățile planificate în cadrul proiectului inter-comunitar de gestionare a deșeurilor Domulgeni, Cașunca, Ștefănești și Prodănești.

 

Reamintim, că Skat Consulting este mandatată de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare  (SDC) și implementează un proiect de implicare civică în guvernanță locală „MĂ IMPLIC”, care asigură că populația rurală din Republica Moldova are acces echitabil la servicii comunale de calitate. Astfel în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală.

 

#maImplic #skatConsulting #sanitation #civicengagement #solidwastemanagement #watersupply #streetlighting #communalservice

Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Cadru Legal Domulgeni Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Dezvăluirea provocărilor: ediția a III-a a Barometrului aferent serviciilor de gospodarie comunală

Dezvăluirea provocărilor: ediția a III-a a Barometrului aferent serviciilor de gospodarie comunală

Autoritățile publice locale din Republica Moldova sunt responsabile de organizarea și furnizarea cetățenilor de servicii de gospodărie comunală. Ei se bazează pe regulile și reglementările stabilite de Guvernul pentru a îndeplini aceste sarcini importante.

Proiectul MĂ IMPLIC a lansat pe 12 aprilie 2023 cea de-a 3-a ediție a raportului său intitulat „Barometrul principalelor lacune, contradicții și constrângeri existente în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală”. Acest raport evidențiază principalele probleme cu care se confruntă autoritățile locale, atunci când încearcă să îmbunătățească și să furnizeze servicii comunale.

Analiza oferă o imagine de ansamblu asupra problemelor existente în cadrul de reglementare, într-un format care permite identificarea priorităților pentru soluțiile găsite. Principalele constatări au fost prezentate de către experții proiectului: Ion Beschieru, Expert Administrație Publică și Reforme Naționale; Dorin Andros, Expert Dezvoltare Regională și Servicii Publice; Diana Toma, Manager reforme și politici naționale în cadrul proiectului “Mă Implic”.

Barometrul este rezultatul unui exercițiu de cartografiere care a fost realizat în baza unei analize și revizuiri documentare (strategii, legi, hotărâri, studii, articole, etc.) urmată de interviuri și discuții cu actorii relevanți (reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, primari și alți reprezentanți ai administrației publice locale, operatori de servicii, experți în domeniu). Acesta are drept scop identificarea lacunelor și divergențelor care împiedică sau creează incertitudini pentru prestarea într-un mod sustenabil a serviciilor comunale de calitate și accesibile în comunități. Prin urmare, problemele structurale și sistemice din domeniul guvernării locale care nu țin nemijlocit de prevederile cadrului normativ, cum ar fi lipsa capacităților umane și instituționale, insuficiența de resurse financiare, etc. nu reprezintă obiectul acestui studiu.

La fel ca și în edițiile precedente, analiza s-a concentrat pe două servicii: (1) alimentare cu apă și canalizare și (2) managementul deșeurilor solide. Această nouă ediție a Barometrului acoperă o apreciere a tendinței (evoluției) și a urgenței soluționării provocărilor identificate în anii 2021, 2022, 2023.

La eveniment au participat reprezentanți ai primăriilor partenere ale Mă Implic, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, ai Agenției de Mediu, experți din domeniul APL și al serviciilor de gospodărie comunală și a altor domenii conexe, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare. În cadrul ședinței participanții au participat activ la discuții și au făcut schimb de opinii.

Studiul este disponibil pentru descărcare pe pagina web a proiectului “MĂ IMPLIC”: versiunea română aici, versiunea engleză aici.

Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Proiectul “MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting.

#maImplic #skatConsulting