Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Cooperarea donatorilor Iluminare stradală Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Sanitație Toate

Comunitățile partenere obțin rezultate frumoase, grație asistenței tehnice, instruirilor și suportului experților proiectului Mă Implic.

Comunitățile partenere obțin rezultate frumoase, grație asistenței tehnice, instruirilor și suportului experților proiectului Mă Implic.

În primăvara acestui an 728 de primării au intrat în concursul de proiecte pentru Programul Național “Satul European”. Printre proiectele câștigătoare, prioritare de dezvoltare locală în perioada 2022-2023 se regăsesc și dosarele a 30 de APL, partenere ale proiectului MĂ IMPLIC.

Primăriile, cu suportul programului “Satul European”, vor îmbunătăți sau crea noi servicii comunale și vor dezvolta infrastructura locală. Proiectele acoperă diverse domenii precum: alimentare cu apă și canalizare, iluminare stradală, infrastructura socială, energie regenerabilă, proiecte de restaurare a monumente istorice, activități sportive și culturale.

Unele primării au ales să aplice pentru susținerea Guvernului la cofinanțarea proiectelor investiționale. Astfel, Nișcani și Capaclia au obținut resursele necesare pentru co-finanțarea proiectului implementat cu suportul Mă Implic (iluminare stradală și respectiv alimentare cu apă).

Lista completă a celor 492 proiecte de infrastructură, selectate de către Guvernul Republicii Moldova pentru a primi finanțare din sursele Fondului Național privind Dezvoltarea Regională și Locală (FNDRL) este disponibilă aici.

Ne bucurăm mult pentru succesele celor 30 de parteneri a proiectului MĂ IMPLIC, le aducem sincere felicitări pentru aceste reușite. Echipa proiectul MĂ IMPLIC va continua să ofere tot suportul necesar pentru consolidarea capacităților primăriilor pentru a deveni mai eficiente în activitatea lor și mai deschise, inclusive față de cetățeni.

#maImplic #skatConsulting #satuleuropean #swisscooperation

Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Ciuciuleni Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Ciuciuleni a semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Ciuciuleni a semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Semnarea Acordului este un rezultat al activității comune a Echipei de Inițiativă Comunitară și a Primăriei Ciuciuleni, care împreună cu cetățenii, depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciul comunal de alimentare cu apă, cu suportul Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală. 

În baza acordului, primăria parteneră primește un grant în valoare de 1.2 mln lei, pentru efectuarea lucrărilor și procurarea echipamentelor necesare, pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă din localitate cu 1.5 km și construcția unei stații de captarea a apei. Pentru realizarea proiectului primăria Ciuciuleni contribuie cu 680 mii lei.

Pe lângă suportul financiar, beneficiarii primesc servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” ajută primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne asigurăm că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor comunale în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting.

#maImplic #skatConsulting #wastersupply #civicengagement