Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Iluminare stradală Managementul deșeurilor solide Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate Training

Consolidarea capacității Operatorilor de Servicii Comunale pentru prestarea durabilă a serviciilor

Consolidarea capacității Operatorilor de Servicii Comunale pentru prestarea durabilă a serviciilor

În perioada martie – iulie 2023, reprezentanții operatorilor de servicii comunale din 30 de localități partenere ale proiectului „MĂ IMPLIC” au participat la o serie de sesiuni de formare specializată. Scopul acestor instruiri a fost de a le îmbunătăți cunoștințele și de a dezvolta abilitățile necesare pentru realizarea cu succes a activităților lor legate de livrarea serviciilor comunale.

Pe o perioadă de cinci luni, administratorii, contabilii și alți angajați ai operatorilor de servicii comunale au participat la 17sesiuni de instruire, organizate în șase module. Aceste module au acoperit domenii cruciale pentru furnizarea eficientă a serviciilor:

  • Managementul organizațional și al resurselor umane
  • Management Operațional în domeniul sanitației, alimentării cu apă, iluminatului public stradal
  • Cadrul legal și de reglementare
  • Managementul resurselor materiale și logistice
  • Management financiar
  • Marketing și relații cu clienții

Sesiunile de instruire au fost conduse de membri ai echipei „MĂ IMPLIC”, consultanți individuali cu expertiză în domenii specifice, precum și instituții specializate. Participanții au primit atât cunoștințe teoretice, cât și pregătire practică, care au fost probate prin realizarea de proiecte și teme pentru acasă. La finalizarea instruirii, participanților li s-au acordat diplome de participare, recunoscându-le angajamentul și realizările.

Formarea de specialitate oferită operatorilor de servicii comunale în cadrul proiectului „MĂ IMPLIC” joacă un rol crucial în consolidarea cunoștințelor şi aptitudinilor acestora. Prin împuternicirea acestor operatori, proiectul contribuie la îmbunătățirea serviciilor comunale, încurajând dezvoltarea durabilă în cadrul comunităților. Atenția deosebită față de consolidarea capacităților și practicilor durabile reflectă angajamentul proiectului de a obține beneficii pe termen lung pentru comunitățile partenere. Prin colaborarea continuă și investițiile în servicii comunale, proiectul își propune să creeze impacturi pozitive de durată asupra nivelului de viață a comunităților partenere.7

În perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Proiectul ajută Primăriile nu doar să îmbunătățească infrastructura locală, dar și să dezvolte abordări și modele durabile pentru a menține această infrastructură și a asigura sustenabilitatea serviciilor prestate în comunitate. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#maImplic #skatConsulting #civicengagement #communalservice

Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Domulgeni Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Vicepreședintele Skat Consulting vizitează Moldova pentru a evalua progresul Skat Moldova în consolidarea guvernanței locale și îmbunătățirea comunităților rurale

Vicepreședintele Skat Consulting vizitează Moldova pentru a evalua progresul Skat Moldova în consolidarea guvernanței locale și îmbunătățirea comunităților rurale

În perioada 22 -25 mai 2023, Dna Claudia Zimmermann, Vice-Președintele Skat Consulting Ltd., a vizitat Republica Moldova. În cadrul vizitei sale, Dna Zimmermann a luat cunoștință mai îndeaproape cu activitățile oficiului SKAT Consulting din Moldova și a cunoscut echipele celor trei proiecte implementate actual de oficiul din Moldova:

  • Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală proiect de implicare civică în guvernarea locală (finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC). Proiectul asigură că populația rurală din Republica Moldova are acces echitabil la servicii comunale de calitate.
  • Proiectul Asistență în implementarea soluțiilor de sanitație ASIST (finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC). Proiect care oferă suport persoanelor afectate din Ucraina și Moldova, contribuind substanțial la repararea locuințelor distruse și a sistemelor de alimentare cu apă, îmbunătățind astfel condițiile persoanelor care fug de război.
  • Proiectul de Apă și Sanitație în satele din Moldova ApaSan + (finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare). Proiect care asigură accesul populației rurale la alimentarea cu apă sigură și canalizare.

“Am petrecut timpul deosebit în Moldova, alături de echipa noastră de consultanță din Chișinău. Zilele au fost pline de întâlniri și conversații interesante cu clienți, parteneri, colegi și reprezentanți ai administrațiilor publice locale. Mulțumim întregii echipe care a făcut ca acest succes să fie marele succes și partenerilor noștri din comunitățile rurale, care ne-au împărtășit perspectivele lor unice și inspiratoare”, Claudia Zimmermann, Vice-Președintele Skat Consulting Ltd.

 

Vizitele în teritoriu, au fost o ocazie excelentă de a comunica cu reprezentanții Primăriilor partenere, și cu cetățenii, beneficiarii finali ai intervențiilor locale. Astfel, în satul Vărăncău Dna Zimmermann a discutat cu familiile, care au beneficiat de instalarea sistemului ecologic de sanitație (fose septice) și a aflat cum s-au îmbunătățit condițiile de trai urmare a intervenției proiectului ApaSan+.

 

Vizita din satul Domulgeni a coincis cu ziua de evacuare a deșeurilor din localitate, unde Proiectul MĂ IMPLIC ajută primăria și furnizorul de servicii să îmbunătățească și să organizeze serviciului comunal de evacuare a deșeurilor solide. Aici Primarul, alături de Echipa de Inițiativă Comunitară au prezentat progresele înregistrate până acum, dar și activitățile planificate în cadrul proiectului inter-comunitar de gestionare a deșeurilor Domulgeni, Cașunca, Ștefănești și Prodănești.

 

Reamintim, că Skat Consulting este mandatată de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare  (SDC) și implementează un proiect de implicare civică în guvernanță locală „MĂ IMPLIC”, care asigură că populația rurală din Republica Moldova are acces echitabil la servicii comunale de calitate. Astfel în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală.

 

#maImplic #skatConsulting #sanitation #civicengagement #solidwastemanagement #watersupply #streetlighting #communalservice