Dezvăluirea provocărilor: ediția a III-a a Barometrului aferent serviciilor de gospodarie comunală

Autoritățile publice locale din Republica Moldova sunt responsabile de organizarea și furnizarea cetățenilor de servicii de gospodărie comunală. Ei se bazează pe regulile și reglementările stabilite de Guvernul pentru a îndeplini aceste sarcini importante.

Proiectul MĂ IMPLIC a lansat pe 12 aprilie 2023 cea de-a 3-a ediție a raportului său intitulat „Barometrul principalelor lacune, contradicții și constrângeri existente în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală”. Acest raport evidențiază principalele probleme cu care se confruntă autoritățile locale, atunci când încearcă să îmbunătățească și să furnizeze servicii comunale.

Analiza oferă o imagine de ansamblu asupra problemelor existente în cadrul de reglementare, într-un format care permite identificarea priorităților pentru soluțiile găsite. Principalele constatări au fost prezentate de către experții proiectului: Ion Beschieru, Expert Administrație Publică și Reforme Naționale; Dorin Andros, Expert Dezvoltare Regională și Servicii Publice; Diana Toma, Manager reforme și politici naționale în cadrul proiectului “Mă Implic”.

Barometrul este rezultatul unui exercițiu de cartografiere care a fost realizat în baza unei analize și revizuiri documentare (strategii, legi, hotărâri, studii, articole, etc.) urmată de interviuri și discuții cu actorii relevanți (reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, primari și alți reprezentanți ai administrației publice locale, operatori de servicii, experți în domeniu). Acesta are drept scop identificarea lacunelor și divergențelor care împiedică sau creează incertitudini pentru prestarea într-un mod sustenabil a serviciilor comunale de calitate și accesibile în comunități. Prin urmare, problemele structurale și sistemice din domeniul guvernării locale care nu țin nemijlocit de prevederile cadrului normativ, cum ar fi lipsa capacităților umane și instituționale, insuficiența de resurse financiare, etc. nu reprezintă obiectul acestui studiu.

La fel ca și în edițiile precedente, analiza s-a concentrat pe două servicii: (1) alimentare cu apă și canalizare și (2) managementul deșeurilor solide. Această nouă ediție a Barometrului acoperă o apreciere a tendinței (evoluției) și a urgenței soluționării provocărilor identificate în anii 2021, 2022, 2023.

La eveniment au participat reprezentanți ai primăriilor partenere ale Mă Implic, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, ai Agenției de Mediu, experți din domeniul APL și al serviciilor de gospodărie comunală și a altor domenii conexe, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare. În cadrul ședinței participanții au participat activ la discuții și au făcut schimb de opinii.

Studiul este disponibil pentru descărcare pe pagina web a proiectului “MĂ IMPLIC”: versiunea română aici, versiunea engleză aici.

Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Proiectul “MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting.

#maImplic #skatConsulting