Mecanismele de finanțare (colectare de fonduri) și aplicarea instrumentelor de monitorizare de către comunitățile partenere

Proiectul MĂ IMPLIC a organizat pe 21 iulie (Cimișlia) , pe 26 iulie (Orhei) și pe 27 iulie (Bălți) o serie de instruiri pentru APL-urile partenere, privind mecanismele de finanțare (colectare de fonduri) și aplicarea instrumentelor de monitorizare a progreselor de implementare a Planurilor de Îmbunătățire a Serviciilor Comunale.

Primari, Administratori ai Întreprinderilor Municipale și Lideri ai Echipelor de Inițiativă comunitară au aflat în cadrul evenimentului cum să  organizeze eficient campaniile de colectare de fonduri, cum să elaboreze Planul de Colectare de fonduri. Victoria Matveev, facilitator comunitar în cadrul proiectului MĂ IMPLIC, a prezentat o serie de bune practici în colectarea de fonduri la nivel local.

Victoria Popa, consultantul proiectului Mă Implic în domeniul monitorizării și evaluării, a prezentat despre mecanismele de monitorizare a implementării Planurilor de Îmbunătățire a Serviciilor.  Iar participanții au împărtășit din experiența proprie cu privire la acest proces la nivel local.

Evenimentul a avut două obiective:

  • Consolidarea capacităților partenerilor (primăriilor) Proiectului MĂ IMPLIC în domeniul elaborării planurilor de finanțare și colectării de fonduri;
  • Ghidarea partenerilor în procesul de monitorizare a implementării Planurilor de Îmbunătățire a Serviciilor Comunale

Participanții la eveniment, au apreciat utilitatea sesiunilor de instruire și consideră că acest gen de evenimente sunt platforme potrivite pentru a împărtăși reciproc din experiența APL-urilor privind realizarea activităților în cadrul cooperării cu Proiectul MĂ IMPLIC. La finele evenimentului, participanții au concluzionat că cei mai importanți factori de succes în procesele de dezvoltare participativă a serviciilor sunt: comunicarea eficientă și sistematică, abordarea integrată a proceselor, consolidarea încrederii, soluții clare și fezabile, dezvoltarea dialogului comunitar.

Reamintim, că în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Lista completă a APL-urilor partenere aici