"Copiii din Sudarca au fost primii care s-au implicat în schimbarea mentalității locale privind gestionarea gunoiului”

În comuna Sudarca sunt 852 de gospodării și inevitabil fiecare din ele generează deșeuri. Până de curând în comună existau cel puțin 7 gropi de gunoi neautorizate. Una din cele mai mari era pe locul unei foste gropi de păstrare a silozului a colhoz din localitate.

“Gunoiul în localitate era o problemă destul de dureroasă pentru noi. Ceea ce puteam face cu forțele proprii era să curățim în fiecare primăvară mormanele de gunoi aruncate neautorizat, în special de-a lungul râpii, pârâului și iazului din sat. Organizam zile de salubrizare cu implicarea voluntară a locuitorilor satului și a elevilor de la liceu. Cu regret, după o perioadă gunoiul din nou apărea. Și nici măcar amenzile instituite, nu îi oprea pe locuitorii neobrăzați să arunce gunoiul la întâmplare. Desigur, nu doar locuitorii sunt de vină, lipsa serviciului comunitar de gestionare a deșeurilor ne-a adus în aceasta situație. Acum sperăm cu ajutorul proiectului MĂ IMPLIC, să putem crea un serviciu modern și sustenabil de gestionare a deșeurilor, la prețuri acceptabile pentru locuitori. Avem experiență în gestionarea proiectelor cu asistență internațională, în așa mod am reușit să iluminăm străzile din sat, curând vom crea serviciul comunitar de livrare a apei și odată cu rezolvarea problemei gunoiului din comună, vom ajunge să trăim ca la oraș.” – ne-a comunicat Dl Anatolie Lisnic, primarul comunei Sudarca.

Comuna Sudarca a aplicat și a devenit partener a proiectului MĂ IMPLIC, grație perseverenței și determinării directorului liceului din localitate. Dna Natalia Zaiaț ne povestește că idea i-a venit în urmă comunicării cu elevii săi pe tema salubrizării și protejării mediului ambiant. Copii participau cu mult entuziasm la activitățile de curățenie în sat, dar după ce vedeau că gunoiul reapare, erau foarte dezamăgiți. Se necesita o schimbare în comunitate la nivel de mentalitate. Elevii singuri au venit cu inițiativa de a educa comunitatea în vederea păstrării curățeniei și conștientizării impactului negativ pe care îl are gunoiul aruncat în locuri neautorizate. Copiii au fost cei care au devenit schimbarea și au promovat idea în rândul celor mai mari.

Primarul comunei Sudarca, Dl Anatolie Lisnic, speră ca prin exemplul lor să poată inspira și alte sate din regiune, să aducă schimbarea și să se implice în dezvoltarea comunităților lor.

În perioada 2021-2023, comuna Sudarca va implementa un proiect destinat îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, primăria comunei va beneficia de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic va ajuta primăria comunei și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.