SCHIMB DE EXPERIENȚE ȘI PRACTICI ÎN CREAREA ȘI/SAU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ LA NIVEL LOCAL

În ultima lună a anului, cei 48 de primari și primare, parteneri ai proiectului Mă Implic au recapitulat rezultatele lui 2022, lecțiile învățate și au relatat despre planurile pentru 2023, în cadrul atelierului de lucru: “Schimb de experiențe și practici în crearea și/sau îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală la nivel local”.

Pe parcursul anilor 2021-2022, în cele 48 de localități partenere ale proiectului MĂ IMPLIC, au fost înregistrate progrese substanțiale în dezvoltarea capacităților manageriale la nivel local, promovării inițiativei și implicării civice, creării/îmbunătățirii serviciilor comunale etc. Iar evenimentul a fost organizat cu scopul de a facilita stabilirea unor relații de parteneriat între cei 48 de primari(e), prin învațare reciprocă și schimb practici locale.

La fel, în cadrul atelierului, primarii alături de facilitatorii comunitari, au participat la o scurtă instruire motivațională livrată de experta în comunicare Ludmila Gurău (Qubo Communications). Cei prezenți au aflat de la formatorul sesiunii despre rolul comunicării în activitatea APL; importanța planificării strategice și consecvenței în activitățile de comunicare.

Toți cei prezenți la eveniment au apreciat actualitatea subiectelor, în special panelurile de discuții pe tematici înguste, care au permis ca primarii să își prezinte experiența acumulată, dar și să discute ideile care și le-au propus să fie implementate în 2023.

Reamintim, că în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#MaImplic #training #skatconsulting #swisscooperation