Îmbunătățirea guvernării locale în Moldova:
14 grupuri de APL-uri, cuprinzând 56 de comunități, beneficiază de sprijin din partea Guvernului Elveției

14 grupuri de APL-uri, cuprinzând 56 de comunități din Moldova vor beneficia de o guvernare locală mai puternică și de un acces sporit la servicii publice de calitate, datorită unui proiect finanțat de Guvernul Elveției. Proiectul MĂ IMPLIC va oferi sprijin autorităților locale și cetățenilor pentru a-și îmbunătăți administrația locală, planificarea strategică și furnizarea de servicii publice. Această inițiativă va aduce beneficii pentru aproximativ 106.000 de cetățeni din aceste comunități.

În urma concursului lansat în decembrie 2023, Proiectul MĂ IMPLIC a evaluat 58 de dosare și a selectat 14 grupuri de autorități publice locale (APL-uri) partenere din regiunile Nord, Centru, Sud și Găgăuzia,  pentru etapa a doua a proiectului, ce se va implementa în perioada 2024-2027. Lista completă a grupurilor selectate este disponibilă pe link-ul https://ma-implic.md/download/concurs2024-apl-partenere/?wpdmdl=10586&refresh=664ce7b85674b17163160880.

Scopul principal al proiectului MĂ IMPLIC este să contribuie la consolidarea guvernării locale și sporirea accesului populației la servicii publice mai bune. Proiectul va susține partenerii la nivel local și național pentru îmbunătățirea guvernării locale în trei dimensiuni fundamentale:

  • Grupurile de APL de nivelul întâi vor fi sprijinite în administrarea eficientă a resurselor și în promovarea dezvoltării locale durabile și incluzive;
  • Guvernul va fi încurajat să promoveze și să coordoneze reforma administrației publice locale într-un mod eficient, eficace și transparent;
  • Cetățenii din comunitățile partenere vor fi implicați activ în procesul de guvernare locală și vor influența pozitiv calitatea serviciilor publice gestionate.

Intervențiile la nivel local, în grupurile de APL-uri partenere, vor include:  

  • Asistență tehnică și suport pentru consolidarea cooperării între APL-uri în cadrul parteneriatelor, precum cooperarea intercomunitară sau amalgamarea voluntară;
  • Consolidarea capacităților APL-urilor în exercitarea funcțiilor de bază, cum ar fi guvernarea și planificarea strategică, managementul finanțelor publice și furnizarea serviciilor publice;
  • Elaborarea și implementarea Planurilor de Îmbunătățire a Serviciilor și a Planurilor de Operare și Mentenanță a serviciilor gestionate;
  • Alocarea granturilor între 100.000 și 250.000 CHF (aprox 4.9 mln lei), însoțite de o contribuție locală de minim 20% din valoarea grantului,  pentru a facilita implementarea intervențiilor comune în fiecare grup de APL-uri.
  • Implementarea unor metode eficiente de implicare a cetățenilor în procesele decizionale și realizarea de inițiative de dezvoltare locală, inclusiv prin acordarea de granturi pentru organizațiile societății civile.

Artur MIJA, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova:  „ Prioritățile Guvernului sunt clare: Aderarea Republicii Moldova la UE, până în anul 2030 și construcția unor instituții puternice care să poată presta servicii de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri. Suntem convinși, că Proiectul MĂ IMPLIC va avea un impact semnificativ asupra vieții cetățenilor din localitățile care au fost selectate pentru Faza 2. Prin consolidarea guvernării locale, prin îmbunătățirea accesului la servicii publice de calitate și nu în ultimul rând prin stimularea participării cetățenilor în proceselor decizionale vom construi o țară  mai bună cu o democrație autentică, pregătită să realizeze obiectivul de țară – Aderarea RM la UE până în 2030.”


Olivier BÜRKI, Director Adjunct al Biroului de Cooperare al Elveției în Moldova: „Elveția pune accent pe sprijinirea autorităților locale, considerându-le esențiale în promovarea reformelor. Prin colaborare cu ele, proiectul nostru va aborda fragmentarea guvernării locale și va demonstra beneficiile prestării comune a serviciilor, aliniindu-se cu strategia Guvernului RM de a consolida unitățile administrative locale.”


Matthias MORGNER, Lider de echipă în cadrul Proiectului MĂ IMPLIC: Pentru a ameliora condițiile de viață, e nevoie de mai mult decât bani. Trebuie să fim vizionari și creativi pentru a valorifica resursele pe care le avem deja, cum ar fi: oamenii din comunitățile noastre, colaborarea cu zonele învecinate și învățarea continuă.”

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2027. Bugetul total al fazei 2 a proiectului este 6.9 mln de franci elvețieni (CHF).
 *Proiectul acoperă întregul teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului).

 #MaImplicProject #SkatConsulting #SwissCooperation #Elvetia