PRACTICI DE IMPLICARE A CETĂȚENILOR LA NIVEL LOCAL

Liderii Echipelor de Inițiativă Comunitară din comunitățile partenere ale Proiectului MĂ IMPLIC au discutat pe data de 17 noiembrie cele mai importante practici de implicare a cetățenilor în guvernarea locală din experiența ultimilor doi ani de activitate.

Schimbul de bune practici și experiențe locale privind implicarea cetățenilor în buna guvernare a cuprins mai multe subiecte:

  • mobilizarea actorilor și resurselor;
  • analiza participativă;
  • percepția cetățenilor privind serviciile publice;
  • consensul comunitar privind soluțiile identificate;
  • consultarea cetățenilor;
  • monitorizarea progresului;
  • comunicarea și dialogul public.

30 de coordonatori locali, facilitatorii comunitari și echipa proiectului au primit în cadrul atelierului ghidări suplimentare în aplicarea mecanismelor de implicare a cetățenilor în guvernarea locală.

Participanții la eveniment, au apreciat formatul interactivi al evenimentului, dialogul cu colegii din alte comunități. La finele atelierului, participanții au confirmat utilitatea evenimentelor de acest gen și consideră că schimbul de experiență contribuie benefic la realizarea activităților în cadrul cooperării cu Proiectul MĂ IMPLIC.

Reamintim, că în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#MaImplic #training #skatconsulting #swisscooperation