Echipa

Experții noștri oferă expertiză tehnică și suport de management, precum și formare, facilități de cercetare și implementarea proiectelor cu succes de aproape 40 de ani în peste 100 de țări.

Echippa_

Matthias Morgner

Șef de echipă

Echippa_

Marianna Iacovlev

Manager financiar și administrativ

Echippa_

Anatol Bucatca

Manager Administrare publică i servicii publice/ Consultant Monitorizare și evaluare

Echippa_

Lilian Danilov

Manager societate civilă și implicare civică.

Echippa_

Diana Toma

Manager reforme și politici naționale / Consultant finanțe publice

Echippa_

Petru Dolință

Office Manager

Echippa_

Veaceslav Druță

Asistent de proiect

Echippa_

Veronica Tomescu

Manager de comunicare și conținut.

Consultanți:

Echippa_

Alexei Buzu

Consultant Egalitate de gen și incluziune

Echippa_

Ion Beschieru

Consultant Reforme naționale și administrație publică

Echippa_

Oleg Bursuc

Consultant Societate civilă și implicare civică, coordonator instruiri

Management:

Echippa_

Florian Klingel

Director de proiect

Echippa_

Julie Smolnițchi

Manager de proiect