Implicarea civică în proiectele de dezvoltare a serviciilor de gospodărie în Republica Moldova

Istorii de succes și lecții învățate

Doar cu participarea și sprijinul cetățenilor proiectele de dezvoltare a serviciilor de gospodărie pot fi eficiente și sustenabile. În ultimii ani, Republica Moldova a beneficiat de mult sprijin extern pentru dezvoltarea și întreținerea infrastructurii. Fie că e vorba de proiecte de alimentare cu apă, canalizare, managementul deșeurilor sau iluminatul stradal, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor  contribuie la un proces incluziv, în care vocea lor este auzită. Proiectele de infrastructură și guvernare locală „implementate de autorități sunt sustenabile și au succes atunci când cetățenii se implică și sunt consultați. Cu cât cetățenii se implică mai mult, cu atât mai repede are loc dezvoltarea comunităților”, consideră Lilian, unul din experții proiectului MĂ IMPLIC.

Acest studiu analizează abordarea proiectului MĂ IMPLIC față de implicarea comunitară în proiectele de furnizare a serviciilor comunale în Republica Moldova și care au fost succesele până acum. Scopul proiectului[1] este de a spori implicarea civică în guvernarea locală și de a acorda sprijin autorităților publice locale (primării) din 30 de localități rurale (grupuri de localități) în îmbunătățirea serviciilor comunale în domenii precum: managementul deșeurilor solide, canalizare, iluminare stradală și alimentare cu apă. Echipa proiectului MĂ IMPLIC este convinsă că prin implicarea cetățenilor de diferite categorii de vârstă și profesii, precum și prin colaborarea cu autoritățile locale, aceste îmbunătățiri vor avea un efect de lungă durată, iar participarea civică este punctul de pornire pentru toate activitățile proiectului. Lipsa unei abordări incluzive este o oportunitate ratată de a stabili legătura între planificarea publică și implicarea civică. Localitățile participante în proiectul MĂ IMPLIC au fost încurajate să creeze parteneriate între autoritățile locale și cetățeni. Din cele 30 de proiecte, zece sunt implementate în baza parteneriatelor intercomunitare, în domeniul managementului deșeurilor solide. Pe lângă grupele de inițiativă locale, coparticipare și învățare, parteneriatele sunt principalii piloni ai proiectului MĂ IMPLIC.

Abordarea proiectului: participarea incluzivă - promotor al schimbării la nivel local

Problemele majore legate de prestarea serviciilor, prevăzute pentru a fi soluționate cu ajutorul proiectului MĂ IMPLIC, au fost identificate de primării, iar soluțiile pentru aceste probleme au fost identificate printr-un efort comun al acelor primării și echipa de proiect. Abordarea noastră a fost de a identifica, discuta și ulterior decide împreună asupra opțiunilor alese în comun. În unele cazuri, primăriile și cetățenii nu consideră toate opțiunile; dorința de a avea o anumită soluție umbrește adevărata problemă. De exemplu, procurarea unui camion de colectare a deșeurilor nu va soluționa problemele financiare existente, inclusiv cele legate de cheltuielile de combustibil și operaționale. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a găsi soluția cea mai fezabilă, proiectul a dedicat o bună parte a etapei de implementare pentru a transforma problemele în soluții.

Transformarea problemelor în soluții

Echipa a utilizat următoarea metodologie:

 1. Identificarea problemei și crearea echipei

Orice comunitate la nivel local își cunoaște problemele. De exemplu –  nu există rețea de alimentare cu apă, sau apa este de calitatea proastă; nu are loc colectarea deșeurilor și sunt prea multe locuri neautorizate unde aceste deșeuri sunt aruncate; iluminatul stradal funcționează doar în partea centrală a localității și lipsește la intrarea în localitate.

Cu toate acestea, puține comunități au o listă cu prioritățile existente și soluțiile la rezolvarea acestor probleme. Ce este mai prioritar – îmbunătățirea calității apei, care este îndeosebi de proastă în partea satului din vârful dealului, sau reparația iluminatului stradal, din cauza nefuncționării căruia satul rămâne în beznă în lunile de iarnă? Analiza detaliată a problemelor și înțelegerea modului în care persoanele afectate pot contribui la soluționarea lor constituie o etapă importantă a proiectului nostru.

 1. Cartografierea actorilor interesați și analiza profilului comunităților: cetățenii și reprezentanții activi ai comunităților, diferite categorii comunitare, inclusiv unele categorii vulnerabile, s-au întrunit pentru a discuta despre problema identificată și crearea/îmbunătățirea serviciului selectat.
 2. La aceste întruniri s-a discutat situația curentă și cea dorită din perspectiva diferitor actori (întreprinzători, cetățeni, funcționari publici etc.). Formularea problemei, creată în rezultatul discuțiilor și dezbaterilor, reprezintă un consens a preocupărilor, dorințelor și perspectivelor lor de soluționare a problemelor. De asemenea, au fost create echipe de inițiativă comunitară din care fac parte reprezentanți ai primăriilor și cetățenilor, care au devenit nucleul procesului de mobilizare comunitară, asigurând că „nimeni nu este lăsat în urmă”.
 3. Echipele de inițiativă comunitară au realizat un sondaj pentru a înțelege mai bine „amploarea problemelor” și percepțiile cetățenilor (atitudini și comportament).

2. Analiza soluțiilor posibile și proiectarea modului de organizare a serviciului

Odată ce actorii la nivel local decid asupra formulării problemei, începe și căutarea soluțiilor. Cu toate acestea, serviciile din domeniul nostru de acoperire sunt destul de complexe (managementul deșeurilor solide, alimentarea cu apă și canalizare, iluminat stradal) și deseori diferiți actori preferă diferite alternative. La această etapă am implicat facilitatori, să acorde sprijin comunităților locale în:

 • Analiza detaliată a modului de organizare a serviciilor actuale și formularea alternativelor/opțiunilor de îmbunătățire a acestora; la această etapă au fost implicați și ingineri/experți tehnici.
 • Elaborarea soluțiilor tehnice în consultare cu primăriile, prestatorii de servicii și echipele de inițiativă comunitară.

3. Identificarea celor mai bune soluții

Datorită participării cetățenilor și implicării experților tehnici, echipele au identificat cel puțin 2 soluții, care au fost consultate public în cadrul unui atelier cu cetățenii, în final fiind selectată soluția cea mai potrivită și sustenabilă din punct de vedere tehnic, operațional și financiar.

 • Scopul atelierului a fost de a identifica niște criterii comune și viziunea în ceea ce privește dezvoltarea serviciului.
 • Soluția identificată și asupra căreia s-a convenit în echipă, reprezintă scopul activităților de îmbunătățire a serviciului. Aceste activități sunt descrise într-un document numit plan de îmbunătățire a serviciului.
 • Procesul a servit drept instrument de îmbunătățire a comunicării între primării și cetățeni și de creare a unor noi procese de interacțiune între comunitate și autoritățile locale.

Proiectul MĂ IMPLIC oferă sprijin financiar pentru un șir de investiții în infrastructură pentru servicii comunale identificate. Proiectul prevede elementul de co-finanțare, care este în valoare de 20% din suportul oferit de proiect. Cofinanțarea poate fi asigurată din bugetul local, prin programe finanțate de donatori sau din bugetul de stat. O altă opțiune eligibilă pentru co-finanțare este contribuția cetățenilor (inclusiv din diaspora).

Unul din pilonii acestui proces este echipa de inițiativă comunitară, formată din reprezentanți ai comunității, primăriei și primar. Echipa de inițiativă comunitară informează cetățenii, lucrează împreună cu experții tehnici și facilitatorii și asigură reprezentarea diferitor categorii de cetățeni și a necesităților acestora. Alți piloni importanți ai proiectului sunt parteneriatele, coparticiparea și învățarea. Descrierea acestor piloni este prezentată mai jos.

Pentru a determina dacă implicarea cetățenilor în dezvoltarea serviciilor comunale are sens și contribuie la îmbunătățirea generală a guvernării la nivel local au fost selectate șase localități rurale pentru studiu de caz. Primarii, reprezentanții echipelor locale, întreprinzători, experți și facilitatori și-au împărtășit experiența de participare la prima fază a proiectului MĂ IMPLIC.

Proiectul Mă Implic lucrează 49 de comunități, grupate pe 30 de proiecte în total. Comunitățile cuprinse în acest articol și prezentate pe harta de mai sus, sunt doar câteva selectate de autor.

Parteneriate între comunități pentru a asigura servicii de gospodărie comunală

Chiar dacă rezultatul final este accesul cetățenilor la servicii comunale, participarea civică consolidează guvernarea locală și sporește implicarea oamenilor în proces, astfel aceștia încep să cunoască mai bine procesul și complexitatea acestuia. Cetățenii cunosc care sunt costurile serviciilor și modul de calculare a lor, ce trebuie făcut pentru conectarea la un serviciu comunal și cum gestionează autoritățile locale acest proces. „Este o abordare pe termen lung. Interesul cetățenilor crește în timp, interacțiunea dintre autoritățile locale și cetățeni se intensifică, toți se implică – astfel crește gradul de responsabilitate și răspundere din partea ambelor părți”, consideră Vasile Capsamun, primarul din satul Dezghingea. 

Dezghingea (UTA Găgăuzia) și Cenac (raionul Cimișlia) sunt două sate care au creat un parteneriat pentru a îmbunătăți managementului deșeurilor solide. În timp ce Dezghingea deja prestează unele servicii de gestionare a deșeurilor, precum colectarea deșeurilor de la gospodării cu ajutorul unui tractor, pentru Cenac acesta este un serviciu nou. Reprezentanții primăriilor au stabilit relații de parteneriat pentru a asigura un serviciu mai eficient de colectare și reciclare a deșeurilor pentru ambele comunități. În procesul decizional au fost implicați tineri, persoane în vârstă, întreprinzători locali și cetățeni din diferite sectoare ale localităților. Împreună cu echipa de proiect și facilitatorii, aceștia au discutat despre frecvența colectării deșeurilor și unde acestea vor fi depozitate, astfel modelând modul în care serviciul va fi prestat. Cu sprijinul experților tehnici, s-a decis și ce fel de containere de gunoi vor fi utilizate și unde acestea vor fi instalate. Experții tehnici au acordat sprijin echipei pentru a identifica soluția și viziunea, prin evaluarea viabilității soluției din punct de vedere tehnic, și anume dacă modelul selectat de autospecială va fi potrivit pentru deplasarea pe străzile localității.

Poster distribuit în comunități pentru a prezenta cum lucrează serviciul de gestionare a deșeurilor solide

„Oamenii se organizează și se implică din ce în ce mai mult. Ei sunt cei care decid, nu primarul. Cetățenii se implică și sunt bine reprezentați – tineri, bătrâni, reprezentanții afacerilor locale, reprezentanții primăriei, precum și părinți și profesori”, spune Oleg Sandu, primarul de Cenac, care consideră că datorită abordării participative „oamenii văd că primăria lucrează nu doar în perioadele campaniilor electorale”.

Pe lângă crearea unui sistem de gestionare a deșeurilor solide, este pentru prima dată când primarii celor două localități lucrează în parteneriat pentru a implementa un proiect comun și planifică să îl continue și în alte proiecte, cât și să servească drept exemplu pentru alte comunități. „Este primul proiect comun, este începutul tuturor începuturilor, iar soluționarea problemelor comune împreună este o idee grozavă. Vecinii trebuie să fie prieteni”, consideră Vasile Capsamun, primarul de Dezghingea.

Un parteneriat pentru gestionarea deșeurilor solide au stabilit și localitățile Risipeni, Izvoare, Taxobeni și Horești din raionul Fălești, pentru a crea un serviciu nou de gestionare a deșeurilor, cu prioritate pe aspectul de reciclare și sortare a deșeurilor. Mai mult decât atât, echipei, formată inițial din reprezentanții a patru sate, i s-au alăturat și reprezentanții altor trei sate (Sculeni, Cioropcani și Buciumeni) pentru a lucra la alte proiecte comune. În consecință, a fost creat un Grup de Acțiune Locală (GAL). „Am devenit o echipă puternică, am devenit prieteni și dorim să continuăm acest parteneriat. Împreună cu alte trei comunități am creat Grupul de acțiune locală care să lucreze asupra elaborării unor hărți turistice. Așadar, cooperarea noastră nu se va încheia aici și credem că proiectele pot fi sustenabile doar dacă sunt implementate în parteneriat și colaborare”, spune profesoara Mariana Strechi din Izvoare.

Localnici din Risipeni și echipa MĂ IMPLIC plantează copaci în locul unde fusese o groapă de gunoi neautorizată, lichidată recent de primărie.

În pofida dificultăților legislative pentru gestionarea și implementarea comună a serviciului, echipa s-a consolidat și continuă cooperarea. Mergând de la casă la casă și informând cetățenii, această a fost sprijinită de comunitate. Oamenii își dau interesul pentru a înțelege procesul și ajută la diseminarea informației. „Educarea este un proces dificil și ia timp, încă mai avem un drum lung de parcurs. Este minunat să ai o echipă care lucrează direct cu cetățenii și îi reprezintă. Este o abordare sustenabilă și este important înainte de toate de pus bazele cooperării noastre. Cetățenii, de asemenea, doresc să contribuie financiar la implementarea proiectului”, spune Dmitri Mosoreti, primarul comunei Risipeni.

„Îmi place că mergem cu pași mici. Până nu soluționăm o problemă, nu mergem mai departe”, zice Lilia Dubasar, primară de Taxobeni. Implicând cetățenii și făcându-i să se simtă parte a echipei le sporești angajamentul și motivația de a soluționa provocările viitoare. „Un primar poate veni cu idei, dar dacă nu există sprijin, este dificil de implementat noile inițiative. Echipa este grozavă, fiecare primar cunoaște oamenii din comunitatea sa. Mergem de la ușă la ușă, dar mai sunt câteva provocări inclusiv de ordin legislativ, precum: a stabili tariful sau în proprietatea cui va fi echipamentul?. Aspectele juridice ale cooperării noastre le discutăm cu un specialist, încercând să identificăm un model funcțional pentru o întreprindere comunală, fondatorii căreia să fie consiliile locale”, spune primarul de Izvoare, Sergiu Strechi.

Membrii echipei de inițiativă comunitară, în consultare cu cetățenii și cu sprijinul experților tehnici au decis să dea prioritate reciclării și colectării separate a deșeurilor. Este o provocare și nu toți împărtășesc această idee. Așadar, echipa de proiect organizează campanii de educare și pilotează colectarea separată a deșeurilor în școli. „Am început cu un sondaj și analiza rezultatelor acestuia. Oamenii, în general, sunt de acord să sorteze deșeurile. Uneori sunt utile discuțiile private cu cetățenii, în timpul cărora ei își împărtășesc opiniile și soluțiile potențiale pe care ei le văd pentru această problemă”, spune Ștefan, unul din membrii echipei de inițiativă comunitară. Fost funcționar public, el a învățat multe lucruri despre gestionarea deșeurilor și își dorește să contribuie la implementarea proiectului cu cunoștințele sale tehnice și rețeaua de contacte. Împreună cu Mariana Strechi și echipa lor, ei asigură informarea cetățenilor.

Sesiunea de informare despre serviciul de gestionare a deșeurilor solide în Izvoare, raionul Fălești

Deși democrația este un proces lent, dar cu rezultate de durată

Elena Savițchi, primară de Borogani, raionul Leova, conduce și ea un proiect de gestionare a deșeurilor solide. Spre deosebire de celelalte două proiecte, Borogani nu a putut să se asocieze cu alte localități, deoarece vecinii deja aveau infrastructură necesară. Elena și echipa ei a învățat multe lucruri pe parcursul implementării proiectului, în special în ceea ce privește aspectele tehnice, precum tipul autospecialelor și echipamentul necesar pentru evacuarea deșeurilor – lucruri noi atât pentru ea, cât și pentru facilitatoarea Victoria.

 „Am învățat multe lucruri despre compost, tehnologiile moderne, autospeciale și modalitățile de evacuare a deșeurilor. În cadrul vizitei la Fălești am aflat despre containerele de deșeuri, cum și unde acestea urmează a fi instalate. Este un proces complex, iar gestionarea deșeurilor solide nu înseamnă doar procurarea tractorului. „Da, procesul durează și implică mult mai mult efort decât obținerea unui grant. Democrația este un lucru complicat, trebuie să-i asculți pe toți și întotdeauna există diferite opinii. Discutăm cu cetățenii și experții, mergând de la ușă la ușă. Dacă oamenii se implică, ei vor cunoaște totul despre serviciu, precum și despre modul de calculare a costurilor și ce înseamnă infrastructura unui serviciu de gestionare a deșeurilor solide”, spune Elena, menționând în același timp că proiectul reprezintă o provocare din punct de vedere tehnic, ea și facilitatoarea depunând un efort considerabil să înțeleagă cerințele tehnice, care a presupus inclusiv contactul permanent cu primarii din alte localități și schimbul de opinii privind modalitatea optimă de implementare a serviciului. Vizitele de studiu în cadrul proiectului s-au dovedit a fi foarte utile.

 

Ședința grupului de lucru în Borogani, raionul Leova

Una din istoriile de succes în Borogani este implicarea preotului din localitate în echipa de inițiativă comunitară. Acesta se implică activ în discuțiile despre serviciul comunal cu cetățenii și promovează soluțiile incluzive în domeniul managementului deșeurilor. „Istoria de succes constă în implicarea bisericii și a preotului. Acesta este un model pentru cetățeni și se implică activ ca și cetățean, membru ai aceste comunități, a fost ceva neașteptat pentru mine”, a menționat Liliana Puzderi, membră a grupului de inițiativă locală.

„E un model bun de implicare a cetățenilor. De regulă, suntem trei-patru persoane care discutăm și luăm decizii, dar în acest proiect descoperim noi soluții și auzim vocea cetățenilor care în mod normal nu ar fi auzită. Există un sentiment mai puternic de răspundere, deoarece trebuie să realizăm ce am promis cetățenilor. Nu este ușor să lucrezi și să implici cetățenii, dar atunci când obținem acest lucru, cetățenii sunt recunoscători”, a conchis Elena.

Printre membrii echipei sunt și reprezentanți ai afacerilor locale și consilieri locali. Liliana Puzderi este membră activă a grupului local. Este o persoană cu dizabilități și promovează activ luarea în considerare a necesităților persoanelor cu dizabilități la amenajarea spațiilor publice, crearea infrastructurii și prestarea serviciilor comunale. Liliana a fost implicată la etapa decizională privind modul de colectare a deșeurilor, asigurându-se de faptul că cetățenii nu vor avea dificultăți în accesarea serviciului.

„Cetățenii se implică nu doar prin exprimarea necesităților și opiniilor lor, dar și prin informarea vecinilor. Astfel, ei află cum va arăta serviciul la finalizarea proiectului. Fiecare cetățean cunoaște termenii de realizare și principalii pași. Cetățenii devin din ce în ce mai interesați și pun întrebări referitor la salubrizarea spațiilor publice și eliminarea gunoiștilor neautorizate. Avem persoane care au locuit anterior în oraș sau peste hotare și care își doresc servicii mai bune, în special când văd astfel de exemple în alte comunități din țară – ei știu că acest lucru este posibil și în Borogani”, spune Liliana.

Implicarea civică în proiectele de infrastructură contribuie la implicarea cetățenilor și în viața comunității

La Nișcani, raionul Călărași, proiectul de iluminare stradală se bazează pe cooperare și co-participare. Pe lângă lucrul asupra proiectului, comunitatea s-a mobilizat pentru a amenaja spațiile publice prin plantarea florilor în jurul pilonilor de electricitate. Un întreprinzător a donat narcise pentru această cauză, iar localnicii s-au oferit voluntari să le planteze.

Primarul satului, Petru Sorici, consideră că după finalizarea proiectului localitatea va deveni mai activă în orele de seară. Oamenii vor putea ieși seara pentru a interacționa și a organiza activități până noaptea târziu, în special pe timp de vară. Primarul comunică intens cu localnicii. „Cred că e o abordare corectă, noi comunicăm cu mulți cetățeni, prin Facebook și Viber. Eu pun un mare accent pe implicarea cetățenilor.”

Milodora Gheorghiță, membră a echipei de inițiativă comunitară, consideră că “implicarea cetățenilor, inclusiv prin contribuții financiare din partea lor, este importantă. Fără implicare, nivelul de conștientizare și recunoaștere e mai mic, în special atunci când serviciile sunt oferite gratuit. Când oamenii se implică, există mai multă responsabilitate, oamenii își doresc să mențină serviciul funcțional.” De asemenea, datorită reprezentării diferitor categorii ale populației, oamenii nu se simt discriminați, ci implicați. „Lumina aduce lumină oamenilor. Ne dorim ca localitatea să fie iluminată peste tot, astfel încât oamenii să nu se simtă discriminați și să simtă că sunt tratați în mod egal”, afirmă Milodora.

Poster distribuit în comunități pentru a prezenta cum lucrează serviciul de iluminat stradal.

De asemenea, datorită mobilizării și contribuțiilor localnicilor, grupul de inițiativă a inițiat un proiect de colectare a deșeurilor în localitate. „Oamenii sunt deja mult mai conștienți că trebuie să contribuie la proiectele din comunitate. Trebuie să existe implicare și din partea lor. În acest scop se realizează activități de educare a cetățenilor, care participă la diferite proiecte de guvernare locală. De asemenea, oamenii participă activ în salubrizarea străzilor, amenajarea teritoriului  și activități care să facă localitatea să arate mult mai atrăgător,” spune ea.

Instalarea pilonilor pentru iluminat stradal în Nișcani

Facilitatorii Victor și Victoria sunt de părere că „proiectul este inovativ și mai sustenabil decât granturile obișnuite. Implicăm și informăm cetățenii. După semnarea acordului de cooperare am lansat campanii de informare a cetățenilor. Proiectul soluționează problemele reale ale comunității. Faptul că sunt implicate diferite grupuri de cetățeni contribuie la sustenabilitatea rezultatelor, persoanele implicate nu vor fi indiferente.” Cei 9 facilitatori selectați conlucrează strâns cu experții proiectului și echipa tehnică, inclusiv consilierii tehnici, pe toate serviciile comunale.

Guvernarea incluzivă este un proces care durează

Guvernarea locală și participarea civică nu vin de la sine. În comunitățile în care echipele au mai puțină experiență de implementare a proiectelor de infrastructură sau cetățenii sunt mai puțin activi, procesul de identificare a soluțiilor tehnice a fost mai dificil, necesitând mai mult timp și, în general, fiind mai solicitant.

La Leușeni echipa încă lucrează asupra proiectului tehnic, iar atunci când proiectul va fi gata, vor fi implicați și cetățenii. „La momentul actual, în proces este implicată doar echipa noastră. Imediat ce vom finaliza proiectul tehnic, îl vom consulta cu localnicii. Cred că oamenii trebuie să fie mai implicați, deși actualmente nu sunt. Din cauza pandemiei Covid 19 nu putem organiza întruniri cu un număr mare de participanți la primărie, și îi consultăm prin Facebook, dar nu este același lucru”, spune Rita Bran, reprezentanta primăriei Leușeni. „Cred că proiectul este, în general, bine conceput. În prezent, lucrăm asupra părții tehnice a proiectului și suntem foarte transparenți, facem publice procesele-verbale ale ședințelor noastre. Cetățenii neapărat vor fi implicați la o etapă ulterioară”, spune Gheorghe Gheorghiu, primarul de Leușeni.

Poster distribuit în comunități pentru a prezenta cum lucrează serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare

Echipa de inițiativă comunitară, de asemenea, și-a exprimat interesul să învețe cum să comunice mai eficient cu cetățenii. În acest proces aceasta este sprijinită de facilitator.

În Ciuciuleni, unde echipa lucrează asupra unui proiect de aprovizionare cu apă, partea tehnică încă nu a fost finalizată. „Este bine că mergem încet, dar sigur, pentru că este foarte important să consultăm localnicii, lucru pe care îl fac cu regularitate. Nu se implică mulți, dar cei ce vor un serviciu comunal de alimentare cu apă sunt mai activi. De asemenea, oamenii devin mai activi când văd că lucrul a început. E bine că am realizat  interviuri cu cetățenii și chestionare. Anterior, doar ceream bani. Acum, în schimb, am făcut un sondaj de opinii și oamenii au simțit că părerea lor contează. De asemenea, oamenii vor acces la apă, aceasta fiind motivația lor. Unii participă la proces, iar noi încercăm să implicăm cât mai multă lume, deși nu este ușor”, spune Zinaida Romașcu, membră a echipei de inițiativă comunitară.

În același timp, primarul Gheorghe Grigoraș consideră că „mai este nevoie de informații și instruire pe subiect. Întregul proces durează destul de mult timp, oamenii nu au încredere în noi din cauza eșecurilor din trecut legate de proiectele de infrastructură, când s-au făcut promisiuni fără ca acestea să fie realizate. Așadar, populația are rezerve în ceea ce privește contribuțiile personale și încrederea în autoritățile locale.” 

Grupul de inițiativă locală din Leușeni și echipa MĂ IMPLIC după o sesiune de lucru de evaluare a serviciului tehnic

În general, unele procese au durat mai mult timp decât se aștepta, fapt recunoscut și de persoanele intervievate. Pentru a menține motivația și implicarea civică, opțiunea cea mai bună este de integrat elementul participativ chiar de la etapele incipiente de elaborare a proiectului tehnic.

Lecțiile învățate: guvernare incluzivă – ghid de implementare în comunitatea ta

Există câțiva factori care asigură succesul implicării civice în proiecte gestionate de comunitate:

 • Deschiderea, motivația și disponibilitatea autorității publice locale de a învăța de la comunitate; un anumit nivel de cunoștințe tehnice facilitează monitorizarea activității și asigură mai multă eficiență. Încetul cu încetul autoritățile publice locale conștientizează că implicarea comunității contribuie la sustenabilitatea proiectelor și la atingerea unor rezultate de durată, inclusiv mai multă încredere.
 • Grupul de lucru din care fac parte atât autoritățile publice locale, cât și cetățenii, joacă un rol important și este cel care pornește proiectul din loc. Cetățenii vin cu o perspectivă externă care contribuie la activitatea autorităților publice locale.
 • Sprijinul tehnic din partea experților, echipei de proiect și a facilitatorilor și vizitele frecvente în comunități au fost menționate ca fiind extrem de utile și motivante. Facilitatorii se implică activ și servesc drept exemplu pentru primari și grupurile de inițiativă locale.
 • Schimbul de informații, inclusiv prin vizite de studii, între localitățile în care serviciile sunt funcționale demonstrează că implementarea proiectelor este posibilă și permit evitarea greșelilor.
 • Sensibilizarea și informarea cetățenilor au un rol important – cu cât mai bine cetățenii înțeleg proiectul, cu atât mai implicați și mai activi sunt.
 • Acest proiect arată că dimensiunea localității nu contează, atât timp cât există dorința de a avea un serviciu comunal funcțional.

———-

[1] Proiectul de implicare civică în guvernarea locală – MĂ IMPLIC, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC și implementat de Skat Consulting Ltd, oferă sprijin autorităților publice locale din 30 de localități / grupuri de APL-uri partenere în organizarea serviciilor comunale într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.

***Autor Anastasia Pociumban pentru proiectul MĂ IMPLIC.