Facilitatorii proiectului MĂ IMPLIC continuă să ghideze comunitățile partenere

Imediat după semnarea contractului de parteneriat, în ianuarie 2021, fiecare din cele 30 de localități/grupuri de localități partenere a proiectului au beneficiat de asistența facilitatorilor comunitari la fiecare etapă de intervenție a proiectului. Astfel facilitatorii au motivat actorii din comunitate, au dezvoltat și fortificat relațiile de parteneriat ale autorităților locale cu cetățenii, în special în cadrul Echipelor de Inițiativă Comunitară. Facilitatorii s-au implicat activ,  alături de Echipele de Inițiativă Comunitară, și au parcurs cu succes principalele etape: cartografierea comunității (actori și resurse), consolidarea consensul comunitar privind aria de intervenție (îmbunătățirea serviciilor publice), analiza participativă a situației curente (design logistic analiza tehnică a soluțiilor, selectarea soluției, auto-evaluarea serviciului. Facilitatorii permanent au monitorizat, evaluat și diseminat progresele realizate de către beneficiari.

În cadrul sesiunii de orientare organizate pe 18 ianuarie 2022, facilitatorii au aflat despre specificul activităților planificate pentru acest an și au prezentat progresele, factorii de succes, dar și riscurile  din comunitățile partenere.

În anul 2022 facilitatorii au ca obiectiv să abiliteze și să capaciteze reprezentanții autorităților publice locale și membrii echipelor locale, în special privind consolidarea capacităților de coordonare a acțiunilor și implementarea Planului de Îmbunătățirea a Serviciilor de Gospodărie Comunală; să contribuie la dezvoltarea activismului civic și mecanismelor de participare. În acest fel, Echipele de Inițiativă Comunitară să poată organiza și realiza independent activitățile din cadrul proiectului, apelând ocazional la suportul facilitatorului. În următoarea perioadă comunitățile partenere  urmează să finalizeze elaborarea planului de îmbunătățire a serviciilor și să semneze acordurile de grant.

Reamintim, că în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Cel mai numeroase proiecte de intervenție sunt în domeniul îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, fiind urmate de cele ce vizează serviciile de alimentare cu apă potabilă și sanitație (transportare și epurare a apei uzate). În trei localități se lucrează asupra îmbunătățirii serviciului de iluminare stradală. 

Urmare a acordului semnat, municipalitățile beneficiază de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” ajută primăria și operatorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung capacități pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne asigurăm că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.