Echipa de Inițiativă Comunitară din comuna Sudarca în vizită la Fălești și Sărata Veche pentru a prelua bune practici în domeniul managementului deșeurilor solide

Echipa de voluntari din comuna Sudarca, împreună cu Echipa de Inițiativă Comunitară au realizat o vizită la Fălești și Sărata Veche. Scopul vizitei a fost informarea și consolidarea capacităților a echipelor în domeniul managementului deșeurilor solide și crearea parteneriatelor între echipele din voluntari din aceste localități.

Cei peste 16 participanți au revenit acasă impresionați de cele aflate, au adus multe idei noi și bune practici. La fel au aflat despre posibilele riscuri, care cu siguranță vor fi luate în calcul. Membrii Echipei de Inițiativă Comunitară ”Sudarca” și Echipei de Voluntari “Viitorul” sunt foarte optimiști, iar urmare a vizitei realizate sunt și mai determinați să se implice activ la realizarea proiectului de creare a serviciului de colectare a deșeurilor solide din localitate.  În special în desfășurarea unei campanii de educarea a locuitorilor în domeniul colectării selective a deșeurilor.

Activitatea a fost organizată cu suportul proiectului MĂ IMPLIC, în cadrul proiectului de îmbunătățire a serviciului comunal de colectare a deșeurilor solide din comuna Sudarca. Proiectul este realizat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, municipalitatea beneficiază de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților.