Echipa de Inițiativă Comunitară din Borogani știe exact cum va funcționa serviciul public de management al deșeurilor solide din localitate

În luna februarie 2021, primăria satului Borogani a semnat acordul de cooperare cu proiectul “MĂ IMPLIC”, pentru a îmbunătăți serviciul de gestionare a deșeurilor solide din localitate. De atunci, comunitatea din satul Borogani a parcurs cu succes activitățile de mobilizare și consens comunitar, organizate în cadrul proiectului, dând dovadă de un spirit social foarte activ. Prin intermediul activităților de mobilizării comunitară, membrii comunității devin conștienți de existența problemei legate de lipsa sau calitatea nesatisfăcătoare a serviciul de gestionare a deșeurilor solide din localitate, iau act de faptul că această problemă este foarte importantă pentru viața lor şi hotărăsc împreună care sunt pașii necesari pentru rezolvarea ei şi trec împreună la acțiune.

Astfel în cadrul ședinței de cartografiere a necesităților a fost prezentat specificul proiectului “MĂ IMPLIC”, a fost realizată harta conceptuală comunității, au fost identificate resursele și problemele existente în localitate, relevante proiectului. La fel a fost elaborată lista candidaților, care vor fi invitați la Ședința de Consens Comunitar, respectând principiul incluziune a reprezentanților din diverse regiuni ale localității și a diferitor categorii de populație.

La următoarea ședință fost realizat consensul asupra inițiativei primăriei de modernizare a serviciului public de management al deșeurilor solide. Au fost aleși membrii Echipei de Inițiativă Comunitară (EIC) prin consens. S-a realizat consensul privind alegerea persoanei responsabile de comunicare și promovare a activităților în cadrul comunității, a persoanei responsabile pentru aspecte logistice și organizare, și desigur a liderului EIC, fiind desemnat unanim doamna primar Elena Savițchi. Au fost clarificate etape care urmează a fi parcurse în procesul de îmbunătățire a serviciului public de management al deșeurilor solide în satul Borogani. 

Una din cele mai interesante și interactive activități a fost Atelierul de Elaborare a Viziunii a serviciului de management a deșeurilor solide din sat. Participanții au analizat situația actuală din domeniu, au descris cum își doresc să funcționeze acest serviciu în viitor și au identificat oportunități pentru a reuși schimbarea. Au formulat misiunea echipei, obiectivele, au elaborat planul de acțiuni, iar pentru eventualele riscuri au identificat și soluții.

“Echipa din Borgani a reușit să producă un plan de activități foarte concret și detaliat. Este îmbucurător faptul că numărul participanților la ședințele comunitare nu scade în timp, iar interesul rămâne viu, participanții sunt foarte motivați să se implice pentru a aduce schimbarea spre bine în localitate. Ședințele sunt interactive, se petrec într-un format colegial. Astăzi echipa înțelege foarte bine ce serviciu comunal își doresc în localitate, astfel încât toți locuitorii să beneficieze de un serviciu de calitate, gestionat transparent, la preț rezonabil, bazat pe cooperarea între beneficiar și prestator. Inclusiv planifică colectarea selectivă a deșeurilor din gospodării și desfășurarea unei campanii de educare a localnicilor în acest sens. ”, a comunicat dna Victoria Matveev, facilitator în cadrul proiectului “MĂ IMPLIC”.

În perioada 2021-2023, satul Borogani va implementa un proiect destinat îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, primăria comunei va beneficia de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic va ajuta primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.