Rezultatele concursului de selectare a APL-urilor partenere în cadrul Fazei a 2-a a Proiectului „MĂ IMPLIC” (2024-2027)

Echipa Proiectului „MĂ IMPLIC” are plăcerea să anunțe lista autorităților publice locale (APL) partenere selectate, care vor beneficia de suport în cadrul fazei a II-a a proiectului. Au fost selectate 14 grupuri de APL, după evaluarea celor 52 de dosare recepționate din regiunile Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. Evaluarea s-a desfășurat în două etape, implicând atât analiza dosarelor conform criteriilor din Ghidul Aplicantului, cât și vizite de evaluare pentru a aprecia fezabilitatea intervențiilor propuse.

Rezultatele au fost aprobate de Consiliul Coordonator al proiectului, format din reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Dezvoltării Regionale și Infrastructurii, Ministerului Mediului, Ministerului Finanțelor și Biroului de Cooperare a Elveției în Republica Moldova.

Lista completă a APL-urilor partenere selectate poate fi descărcată accesând acest link.

Proiectul „MĂ IMPLIC” (Faza II) își propune să contribuie la consolidarea guvernării locale și sporirea accesului populației la servicii publice mai bune. Proiectul va susține partenerii locali și naționali pentru a îmbunătăți guvernarea locală pe trei dimensiuni fundamentale:

 • Grupurile de APL-uri de nivelul întâi: Administrează eficient resursele și promovează dezvoltarea locală sustenabilă și incluzivă.
 • Guvernul: Promovează și coordonează reforma administrației publice locale eficient și transparent.
 • Cetățenii din comunitățile partenere: Se implică activ în guvernarea locală, influențând pozitiv calitatea gestionării serviciilor publice.

Faza II va consolida rezultatele obținute în Faza I și va extinde intervențiile, oferind suport pentru APL-uri în următoarele domenii:

 • Eficientizarea serviciilor publice administrative,
 • Îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală,
 • Promovarea dezvoltării economice locale și/sau regionale.

Proiectul „MĂ IMPLIC” va oferi suport și asistență doar grupurilor de APL-uri de nivelul întâi, care au exprimat interesul de a crea parteneriate sau de a iniția amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Intervențiile la nivel local vor include:

 • Asistență tehnică și suport pentru cooperarea între autoritățile publice locale,
 • Consolidarea capacităților APL-urilor în exercitarea funcțiilor de bază,
 • Suport la elaborarea și implementarea Planurilor de Îmbunătățire a Serviciilor și a Planurilor de Operare și Mentenanță,
 • Suport financiar prin granturi (100.000 – 250.000 CHF), mobilizarea contribuției locale (minim 20%) și atragerea de fonduri adiționale,
 • Implicarea cetățenilor în procesele decizionale și inițiative de dezvoltare locală, inclusiv prin granturi pentru organizațiile societății civile.

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting, în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2027. Bugetul total al fazei 2 a proiectului este 6.9 mln de franci elvețieni (CHF).
 *Proiectul acoperă întregul teritoriu al Republicii Moldova (cu excepția unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului).

 #MaImplicProject #SkatConsulting #SwissCooperation #Elvetia