Comunitățile partenere obțin rezultate frumoase, grație asistenței tehnice, instruirilor și suportului experților proiectului Mă Implic.

În primăvara acestui an 728 de primării au intrat în concursul de proiecte pentru Programul Național “Satul European”. Printre proiectele câștigătoare, prioritare de dezvoltare locală în perioada 2022-2023 se regăsesc și dosarele a 30 de APL, partenere ale proiectului MĂ IMPLIC.

Primăriile, cu suportul programului “Satul European”, vor îmbunătăți sau crea noi servicii comunale și vor dezvolta infrastructura locală. Proiectele acoperă diverse domenii precum: alimentare cu apă și canalizare, iluminare stradală, infrastructura socială, energie regenerabilă, proiecte de restaurare a monumente istorice, activități sportive și culturale.

Unele primării au ales să aplice pentru susținerea Guvernului la cofinanțarea proiectelor investiționale. Astfel, Nișcani și Capaclia au obținut resursele necesare pentru co-finanțarea proiectului implementat cu suportul Mă Implic (iluminare stradală și respectiv alimentare cu apă).

Lista completă a celor 492 proiecte de infrastructură, selectate de către Guvernul Republicii Moldova pentru a primi finanțare din sursele Fondului Național privind Dezvoltarea Regională și Locală (FNDRL) este disponibilă aici.

Ne bucurăm mult pentru succesele celor 30 de parteneri a proiectului MĂ IMPLIC, le aducem sincere felicitări pentru aceste reușite. Echipa proiectul MĂ IMPLIC va continua să ofere tot suportul necesar pentru consolidarea capacităților primăriilor pentru a deveni mai eficiente în activitatea lor și mai deschise, inclusive față de cetățeni.

#maImplic #skatConsulting #satuleuropean #swisscooperation