Vizita de monitorizare la Leuşeni a reprezentanților Biroului de Cooperare Elvețian

La 10 iulie 2023, Primăria Leuşeni, una dintre localităţile partenere ale proiectului MĂ IMPLIC, a avut privilegiul de a găzdui reprezentanţi ai Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Vizita, condusă de dna Genevieve FEDERSPIEL și dl Radu DANII, a avut ca scop monitorizarea și evaluarea progresului în implementarea proiectului de îmbunătățire a serviciului comunal de sanitație din localitatea Leuşeni.

În cadrul vizitei, reprezentanții Biroului de Cooperare al Elveției, însoțiți de managerii proiectului, au avut ocazia să observe la fața locului lucrările în derulare legate de îmbunătățirea serviciului comunal de canalizare și sanitație din Leușeni. Proiectul cuprinde construirea unei rețele centralizate de canalizare, înființarea unei stații de epurare și pompare și instalarea de fose septice în zonele în care racordarea directă la conducta centrală nu este fezabilă. Delegația a vizitat stația de epurare, stația de pompare și chiar a vizitat gospodării private în care fosele septice erau deja funcționale. Eforturile și devotamentul Administrației Publice Locale și ale cetățenilor în conducerea succesului proiectului au fost recunoscute și apreciate în mod corespunzător de către reprezentanții elvețieni.

Pe lângă monitorizarea implementării proiectului, delegația Biroului de Cooperare al Elveției a oferit feedback constructiv și sugestii pentru îmbunătățirea în continuare a activităților planificate. Bazându-se pe expertiza lor în domeniul guvernării locale și dezvoltare, dna FEDERSPIEL și domnul DANII au oferit recomandări perspicace, care ar putea spori impactul și eficacitatea proiectului.

Recunoscând importanța dotării prestatorului de servicii comunale, ÎM Servcom Leuşeni, cu resursele necesare, proiectul MĂ IMPLIC a pus la dispoziția Întreprinderii Municipale o serie de echipamente IT şi licențe software. Aceste instrumente vor împuternici ÎM Servcom Leuşeni să-şi îndeplinească sarcinile în mod eficient, asigurând o bună funcționare a întreprinderii. Sprijinul din partea proiectului subliniază importanța tehnologiilor moderne în optimizarea furnizării de servicii comunale și îmbunătățirea funcționării generale a Întreprinderii Municipale.

Vizita reprezentanților Biroului de Cooperare al Elveției la Leuşeni s-a dovedit a fi un valoros schimb de cunoștințe şi expertiză. Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului, împreună cu sugestiile oferite, consolidează angajamentul APL de a atinge obiectivele proiectului. Prin eforturi comune, Leuşeni este gata să ofere servicii de sanitație îmbunătățite, iar în rezultat să contribuie la calitate mai viețile a pentru locuitorii săi.

Vă reamintim că Primăria Leuşeni, operatorul de servicii, şi cetăţenii depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciului comunal de sanitație din localitate, cu sprijinul proiectului MĂ IMPLIC. Valoarea totală a proiectului este de 19,63 milioane lei, din care 18,43 milioane lei reprezintă contribuția proprie a Administrației Publice Locale. Proiectul MĂ IMPLIC ajută primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. 

Proiectul MĂ IMPLIC este implementat de Skat Consulting din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) .

#maImplic #skatConsulting #sanitation #civicengagement #leuseni