Prezentarea Barometrului principalelor lacune, contradicții și constrângeri existente în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală - Ediția a 2-a

 

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC” a prezentat pe 12 aprilie 2022 cea de a doua ediție a Barometrului principalelor lacune, contradicții și constrângeri existente în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală. Principalele constatări au fost prezentate de către experții proiectului: Ion Beschieru, Expert  Administrație Publică și Reforme Naționale; Dorin Andros, Expert  Dezvoltare Regională și Servicii Publice; Diana Toma, Manager reforme și politici  naționale în cadrul proiectului “Mă Implic”.

La eveniment  au participat reprezentanți ai primăriilor partenere ale Mă Implic, reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Mediului, Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Agenției Servicii Publice, Asociației Moldova “Apă-Canal“, experți din domeniul APL și al serviciilor de gospodărie comunală și a altor domenii conexe, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare. În cadrul ședinței participanții au participat activ la discuții, au făcut schimb de opinii și au agreat să organizeze ulterior ședințe tehnice suplimentare pe subiecte specifice. 

Discuțiile s-au axat pe cele cinci dimensiuni incluse în barometru care cuprind cele mai importante aspecte privind crearea, organizarea, operarea, controlul și monitorizarea serviciilor  de gospodărie comunală, și anume:

  • Cadrul legal și instituțional
  • Normative, standarde și indicatori de performanță
  • Finanțare și tarife
  • Managementul proprietății
  • Cooperarea intercomunală

 

Diana Toma: “Evenimentul de astăzi se încadrează în activitățile proiectului de la nivel național, prin intermediul cărora noi ne propunem să contribuim la asigurarea unui cadru de politici, legal și financiar adecvat pentru furnizarea serviciilor publice de calitate și realizarea reformei APL. Mai mult, mizăm ca prin aceste discuții să impulsionăm un dialog de politici viabil, eficient și permanent între autoritățile centrale și locale asupra acestor subiecte. Sperăm că discuția de astăzi să fie doar începutul unui șir de evenimente similare în cadrul cărora să împărtășim viziuni, opinii, să discutăm problemele existente, dar și să identificăm soluții, care vor contribui la îmbunătățirea calității și accesibilității servicii comunale pentru cetățeni.

 Barometrul este rezultatul unui exercițiu de cartografiere care a fost realizat în baza unei analize și revizuiri documentare (strategii, legi, hotărâri, studii, articole, etc.) urmată de interviuri și discuții cu actorii relevanți (reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, primari și alți reprezentanți ai administrației publice locale, operatori de servicii,  experți în domeniu). Acesta are drept scop identificarea lacunelor și divergențelor care împiedică sau creează incertitudini pentru prestarea într-un mod sustenabil a serviciilor comunale de calitate și accesibile în comunități. Prin urmare, problemele structurale și sistemice din domeniul guvernării locale care nu țin nemijlocit de prevederile cadrului normativ, cum ar fi lipsa capacităților umane și instituționale, insuficiența de resurse financiare, etc. nu reprezintă obiectul acestui studiu. 

Atât în prima ediție, cât și în cea de a doua ediție analiza a fost limitata la două servicii comunale care sunt operate și prestate atât în localitățile rurale, cât și în cele urbane, și anume: (1) Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și (2) Serviciul de management al deșeurilor solide. Ediția a 2-a a Barometrului acoperă perioada aprilie 2021 – aprilie 2022, oferind o apreciere a tendinței (evoluției) și a urgenței soluționării provocărilor identificate cu referință la această perioadă de timp.

Ion Beschieru“Situația nu a evoluat mult de la realizarea și prezentarea ediției 1 a Barometrului. Principala și cea mai majoră evoluție este de natură instituțională, constând în reorganizarea fostului Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin separarea Ministerului Mediului și cel al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Această scindare a rezultat și într-o partajare a sferelor de competență în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, iar procesul este însoțit de unele dificultăți inerente unui proces de reformare instituțională, dar care necesită a fi finalizat cât mai curând, pentru a împiedica agravarea unor probleme cauzate de exercitare ineficientă a unor funcții importante, cum ar fi elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice.
De asemenea, în perioada aprilie 2021 – aprilie 2022 au fost elaborate sau sunt în curs de elaborare un șir de acte normative, dar care în mare parte nu au fost încă adoptate de autoritățile competente (metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de gestiune a deșeurilor, inițierea modificării legii privind serviciile de gospodărie comunală, legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, o lege specială pentru serviciul de gestiune deșeurilor, etc). O evoluție pozitivă o constituie crearea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională  și Locală, care abordează problema cofinanțării în proiecte cu finanțare externă, menționată în prima ediție a barometrului.
 “


 Dorin Andros„Valoarea și funcția primordială a barometrului constă în oferirea unei priviri cuprinzătoare asupra problemelor relevante din cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală. În același timp, barometrul reprezintă un instrument de monitorizare inter-instituțională a evoluției în timp a diferitor aspecte legate de cadrul normativ din domeniul serviciilor comunale. La fel acesta ar putea servi drept bază pentru dialogul de politici între autoritățile publice centrale și cele locale, precum și campaniile de advocacy in vederea soluționării problemelor identificate. Totodată, acesta poate fi utilizat la identificarea intervențiilor/activităților care ar putea fi sprijinite de partenerii externi prin expertiza, asistența tehnică și financiară. În același timp, acest Barometru oferă o privire de ansamblu asupra tuturor proceselor care pot afecta calitatea serviciilor prestate, luând în considerație că acest tip de acțiuni nu a mai fost realizat până în prezent, instituțiile publice fiind axate pe acțiuni în strictă conformitate cu domeniile lor de competență.”

 

 

Studiul în limba română este disponibil pentru descărcare pe pagina web a proiectului “MĂ IMPLIC” aici, iar documentul în limba engleză aici.

Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Proiectul “MĂ IMPLIC”  este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting.