Prezentarea barometrului principalelor lacune, contradicții și constrângeri existente în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC” a prezentat astăzi, 29 aprilie 2021, rezultatele barometrului principalelor lacune, contradicții și constrângeri existente în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală. 

Evenimentul a avut câteva obiective:

  •   prezentarea scopului, a metodologiei aplicate, precum și a valorii practice a instrumentului de cartografiere (barometrul);
  •     prezentarea principalelor constatări ale exercițiului de cartografiere realizat pentru două categorii de servicii de gospodărie comunală: (1) alimentarea cu apă și canalizare și (2) managementul deșeurilor solide;
  •     inițierea dialogului de politici între autoritățile publice centrale și cele locale privind lacunele și divergențele identificate în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală.

Constatările au fost prezentate de către experții proiectului: Ion Beschieru (expert în Administrație Publică și Reforme Naționale), Dorin Andros (expert în Dezvoltare Regională și Servicii Publice), Iordanca-Rodica Iordanov (Director executiv EcoContact). 

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova, experți din domeniul APL, al serviciilor de gospodărie comunală și a altor domenii conexe, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare. În cadrul evenimentului participanții au participat activ la discuții, au făcut schimb de opinii și au agreat să organizeze ulterior ședințe tehnice suplimentare pe subiecte specifice. 

Discuțiile s-au axat pe cele cinci dimensiuni incluse în barometru care cuprind cele mai importante aspecte privind crearea, organizarea, operarea, controlul și monitorizarea serviciilor  de gospodărie comunală, și anume:      

  1. Cadrul legal și institutional
  2. Normative, standarde și indicatori de performanță
  3. Finanțare și tarife
  4. Managementul proprietății
  5. Cooperarea intercomunală

Valoarea și funcția primordială a barometrului constă în oferirea unei priviri cuprinzătoare asupra problemelor relevante din cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală asupra cărora s-ar putea axa dialogul de politici între autoritățile publice centrale și cele locale. Barometrul ar putea servi și ca instrument de monitorizare interinstituțională, care prezintă evoluția în timp a diferitor aspecte ale cadrului normativ al serviciilor comunale, inclusiv în contextul reformelor din domeniul administrației publice locale. Acest tip de monitorizare ar putea să aibă un dublu impact: pe de o parte ar putea motiva autoritățile naționale să întreprindă acțiuni pentru îmbunătățirea situației în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, pe de altă parte, în cadrul acestei platforme de dialog, ar putea fi identificați partenerii de dezvoltare care ar putea să acorde asistența tehnică necesară pentru elaborarea unor studii mai aprofundate cu privire la problemele identificate, pentru dezvoltarea legislației naționale, precum și pentru identificarea resurselor financiare pentru investiții.

Studiul poate fi descărcat pe acest link.

Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Proiectul “MĂ IMPLIC”  este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting.