Peste 1900 de gospodării din comuna Pelivan curând vor beneficia de un serviciu modern de colectare a deșeurilor

Unul din obiectivele Planului Strategic de Dezvoltare Comunitară a comunei Pelivan pentru anii 2020-2025, este de a organiza serviciul comunal de gestionare a deșeurilor. Realizarea acestui obiectiv este posibil grație parteneriatului semnat de către municipalitate cu proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”.  

Astăzi, doar 450 de gospodarii (23,2%) din satul Pelivan și instituțiile publice din satul Cișmea, beneficiază de un serviciu de evacuare a deșeurilor, prestat de întreprinderea municipală din or. Orhei. Primăria, prin mobilizarea și implicarea tuturor locuitorilor din comuna Pelivan, a decis să creeze propriul serviciul de colectare selectivă a deșeurilor.

Pe lista de activități a Echipei de Inițiativă Civică este să lichideze gunoiștile neautorizate, să amenajeze o singură gunoiște, să obțină autorizațiile necesare, să procure tomberoane pentru gospodării și să doteze întreprinderea municipală cu echipament tehnic necesar pentru evacuarea selectivă a deșeurilor. La fel vor fi precăutate soluții pentru evacuarea din gospodării a deșeurilor de origine animalieră, celor din construcții și celor vegetale. În comuna Pelivan vor fi de asemenea amenajate 10 platforme publice de colectarea selectivă a deșeurilor. Urmează să fie realizate acțiuni de informare și educare a cetățenilor, astfel Echipa de Inițiativă Civică speră că cel puțin 1900 de gospodării să contracteze serviciul comunal.

Unul din obiectivele Planului Strategic de Dezvoltare Comunitară a comunei Pelivan pentru anii 2020-2025, este de a organiza serviciul comunal de gestionare a deșeurilor. Realizarea acestui obiectiv este posibil grație parteneriatului semnat de către municipalitate cu proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC”.  

Astăzi, doar 450 de gospodarii (23,2%) din satul Pelivan și instituțiile publice din satul Cișmea, beneficiază de un serviciu de evacuare a deșeurilor, prestat de întreprinderea municipală din or. Orhei. Primăria, prin mobilizarea și implicarea tuturor locuitorilor din comuna Pelivan, a decis să creeze propriul serviciul de colectare selectivă a deșeurilor.

Pe lista de activități a Echipei de Inițiativă Civică este să lichideze gunoiștile neautorizate, să amenajeze o singură gunoiște, să obțină autorizațiile necesare, să procure tomberoane pentru gospodării și să doteze întreprinderea municipală cu echipament tehnic necesar pentru evacuarea selectivă a deșeurilor. La fel vor fi precăutate soluții pentru evacuarea din gospodării a deșeurilor de origine animalieră, celor din construcții și celor vegetale. În comuna Pelivan vor fi de asemenea amenajate 10 platforme publice de colectarea selectivă a deșeurilor. Urmează să fie realizate acțiuni de informare și educare a cetățenilor, astfel Echipa de Inițiativă Civică speră că cel puțin 1900 de gospodării să contracteze serviciul comunal. Se preconizează ca întreprinderea municipală să evacueze anual aprox 2520 tone de gunoi, sortarea gunoiului va permite ca deșeurile reciclabile să fie vândute unor companii locale de reciclare, iar aceasta va constitui un venit suplimentar pentru municipalitate.  Mai mult ca atât, odată cu organizarea și lansarea noului serviciu, municipalitatea speră că va reuși să extindă serviciul și în satele învecinate (Cucuruzeni, Zorile şi Crihana).

În perioada 2021-2023, comuna Pelivan va implementa un proiect destinat îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, primăria comunei va beneficia de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic va ajuta primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.