Implementare proiect

Asistență și suport pentru APL

Îmbunătățirea serviciilor de gospodărire comunală

  • Elaborarea planurilor de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală cu implicarea activă a locuitorilor și a prestatorului de servicii,
  • Implementarea planurilor de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală prin mobilizarea resurselor și cofinanțare,
  • Instituționalizarea practicilor și procedurilor de implicare a locuitorilor
susținerea autorităților naționale

Consolidarea rolului APL în cadrul dialogului de politici și asigurarea coordonării reformei APL și de descentralizare

Asigurarea unui cadru de politici, legal și instituțional adecvat este esențială pentru o guvernare locală sustenabilă și pentru îmbunătățirea serviciilor comunale. În acest sens, experiențele la nivel local vor reprezenta baza pentru informarea și susținerea politicilor și reformelor la nivel național, de rând cu consolidarea rolului APL în cadrul dialogului de politici, precum și a asigurării unui proces consecvent de coordonare a reformei APL și descentralizării.

Mobilizarea și implicarea cetățenilor

Cetățenii participă la procesele de planificare, bugetare și implementare

  • Participarea locuitorilor în activitățile de evaluare a situație, identificare a problemelor, soluțiilor și a priorităților de finanțare,
  • Implicarea activa a cetățenilor, în calitate de consumatori, în procesul de organizare, gestionare și prestare a serviciilor de gospodărire comunală.
  • Monitorizarea implementării planurilor și serviciilor prestate la nivel local
Aspecte transversale și strategice

Aspectele transversale strategice abordate în cadrul proiectului sunt egalitatea de gen, incluziunea și combaterea corupției

În procedurile de lucru și ca parte a intervențiilor la nivel local se vor respecta principiile egalității de gen, vor fi examinate localitățile partenere și se va lucra și cu grupurile tradițional excluse din aceste localități. Clauza anticorupție este un element critic și va fi respecta pe tot parcursul implementării proiectului asigurându-se acces liber la informația despre proiect, investiții, cofinanțare și acces la serviciile îmbunătățite.

Harta interactivă