Eficiența Energetică în satele din Moldova (EnEff): Împuternicirea comunităților prin soluții energetice durabile

Suntem încântați să vă anunțăm că începând luna iulie 2023, a luat start acțiunea parțială Eficiența Energetică în satele din Moldova (EnEff), parte a proiectului MĂ IMPLIC și care are drept scop asigurarea populației rurale din Moldova cu acces echitabil la servicii publice de calitate.

Într-o lume în care stabilitatea energetică și accesibilitatea sunt fundamentale pentru bunăstarea umană, o țară mică ca Republica Moldova se confruntă cu o provocare extrem de mare. Criza energetică care a lovit în 2022 a trimis unde de șoc în întreaga țară, dezvăluind vulnerabilitatea acesteia la dependențele energetice externe. Dependența puternică a Moldovei de combustibilii fosili importați și de electricitate, împreună cu creșterile neașteptate ale prețurilor, au declanșat o reacție în lanț de creștere a costurilor și a sărăciei energetice pentru cetățenii din R. Moldova. În ultimii doi ani, Republica Moldova a devenit țara cea mai afectată de criza energetică, după Ucraina.  Aproximativ 60% din populația Moldovei se confruntă cu sărăcia energetică, alocând 10%-15% din bugete facturilor la energie. Criza a determinat o schimbare către surse alternative de încălzire și a crescut îngrijorările cu privire la consecințele asupra mediului, amplificarea poluării aerului și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Criza care se desfășoară a atras atenția mai multor părți interesate, atât la nivel național, cât și internațional, ducând la formarea unui nou Minister al Energiei și care solicită soluții colaborative. Recunoscând necesitatea unei acțiuni urgente, Skat Consulting Ltd. s-a angajat în proiectul „Eficiența Energetică în satele din Moldova (EnEff)”, acțiune parțială în cadrul proiectul MĂ IMPLIC. Această acțiune își propune să abordeze criza energetică direct, tratând nevoile energetice ale comunităților vulnerabile, sporind eficiența energetică și promovând sursele regenerabile de energie.

Context: O criză energetică dezvăluită

Criza energetică a Republicii Moldova a scos la iveală probleme profunde în infrastructura energetică a țării. Creșterea costurilor la energie îi afectează în mod disproporționat pe cei mai vulnerabili, inclusiv gospodăriile care găzduiesc refugiați ucraineni, care și-au căutat refugiu în țară urmare a conflictului armat din țara lor. Criza a scos la iveală în continuare izolarea nepotrivită și dispozitivele de încălzire ineficiente în casele rurale. Pe măsură ce familiile au preferat lemnul de foc și cărbunele pentru încălzire, preocupările legate de calitatea aerului, riscurile pentru sănătate și defrișările au devenit a fi cele mai stringente provocări.

Obiectivele și strategiile proiectului

Obiectivul general al proiectului EnEff se aliniază cu eforturile mai ample ale proiectului MĂ IMPLIC, urmărind să ofere acces echitabil la servicii publice de calitate pentru populația rurală. Obiectivele acțiunii parțiale (AP) sunt grupate pe două dimensiuni:

Rezultatul AP 1: Împuternicirea autorităților publice locale (APL)

În parteneriat cu autoritățile publice locale (APL) din Moldova, proiectul urmărește creșterea eficienței energetice în clădirile publice, cum ar fi școlile și grădinițele. Aceste îmbunătățiri vor reduce consumul de energie, vor reduce costurile și vor contribui la eforturile țării de atenuare a schimbărilor climatice. Prin integrarea surselor de energie regenerabilă, APL-urile vor fi mai bine echipate pentru a oferi soluții energetice durabile comunităților lor.

Rezultatul AP 2: Eficiența energetică la nivel de gospodărie

Recunoscând impactul crizei energetice asupra gospodăriilor rurale, proiectul vizează casele private pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Prin renovarea caselor, concentrându-se pe izolație, dispozitive de încălzire și surse regenerabile de energie, gospodăriile își pot reduce consumul de energie și pot contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, proiectul acordă prioritate schimbului de cunoștințe prin manuale tehnice și materiale de promovare, asigurând un impact de durată, dincolo de perioada de activitate a proiectului.

Implicarea comunității și impactul durabil

Proiectul EnEff este o călăuză pentru colaborare și schimbare. Prin parteneriat cu APL, companii locale și forță de muncă calificată, proiectul sprijină creșterea economică în comunitățile vizate. Îmbunătățirea calității aerului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea economiilor locale sunt doar câteva dintre beneficiile pe care comunitățile rurale trebuie să beneficieze în rezultat. În plus, proiectul recunoaște solidaritatea gospodăriilor care găzduiesc refugiați ucraineni, acordându-le prioritate pentru asistență, promovând un sentiment de recunoaștere și sprijin.

Calea spre reziliența climatică

Acest proiect se află la intersecția dintre adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice. Prin promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie, proiectul nu numai că contribuie la reducerea amprentei de carbon a Moldovei, ci și sporește reziliența împotriva pericolelor legate de climă. Utilizarea reziduurilor agroindustriale și reducerea defrișărilor prin surse alternative de energie contribuie la o comunitate mai rezilientă climatic.

Prin colaborare, inovare și implicare în comunitate, proiectul își propune să atenueze vulnerabilitatea energetică și să promoveze practici durabile. Prin împuternicirea comunităților locale, îmbunătățirea eficienței energetice și îmbrățișarea surselor de energie regenerabilă, Moldova face un pas semnificativ către un viitor mai durabil, echitabil și mai rezistent.

Într-o lume care se confruntă cu provocările energetice și schimbările climatice, proiectul EnEff din Moldova arată puterea colaborării și a inovației în abordarea problemelor critice. Prin îmbunătățirea eficienței energetice, promovarea surselor regenerabile de energie și sprijinirea comunităților vulnerabile, proiectul oferă un plan de urmat pentru alte regiuni. Pe măsură ce Moldova lucrează pentru un viitor mai luminos și mai verde, proiectul EnEff reprezintă o dovadă a potențialului acțiunii colective în depășirea vulnerabilității energetice.

Acțiunea parțială EnEff este implementată de către Skat Consulting, în cadrul proiectului MĂ IMPLIC, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). Intervenția EnEff este planificată pentru o durată de 14 luni, iul 2023-august 2024, cu un buget total de 2 mln CHF.

#maImplic #skatConsulting  #EnEff