“E timpul să ne asumăm responsabilitatea pentru mediul în care trăim” au spus locuitorii din Chircăieștii Noi, Baurci și Ciuflești și s-au pus pe treabă

Locuitorii satelor Chircăieștii Noi și Baurci demult au înțeles că ei sunt cei care trebuie să se implice să își rezolve problemele din localitate, prin mobilizare și asociere civică. În așa mod, au reușit să rezolve problema apei potabile din localitate. Au muncit mult pentru a realiza înființa serviciul comunal de alimentare cu apă și asta i-a încurajat să meargă mai departe. Entuziasmul lor a servit drept sursă de inspirație și pentru comunitatea din Ciuflești. De aceea, municipalitatea din Ciuflești s-a asociat cu municipalitatea din Chircăieștii Noi, pentru a aplica cu un proiect comun de creare unui serviciu comunal de gestionare a deșeurilor solide cu suportul proiectului “Mă Implic”.

Cele trei sate se află într-o zonă pitorească, cu potențial turistic. Zona este potrivită pentru dezvoltarea unor trasee de drumeții sau amenajarea de popasuri turistice. Dar, cu regret, din cauza lipsei unui serviciu comunal de gestionare a deșeurilor solide, pe cele peste 8000 ha de terenuri agricole, fâșii forestiere și pajiști, din preajma localităților, au ajuns să fie împrăștiate neautorizat peste  2500 tone de deșeuri. Deșeurile sporesc nivelul de poluare a apelor, solului și aerului din localitate, afectând grav sănătatea locuitorilor.  

Numeroasele acțiuni de salubrizare și ecologizare, organizate de municipalități, cu invitarea voluntarilor, a ridicat nivelul de conștientizare a locuitorilor vizavi de problema gunoiului din sate. În cadrul reuniunilor Echipei de Inițiativă Comunitară, oamenii au reușit să dezvolte un spirit civic foarte activ și prin acțiunile lor demonstrează grija și spiritul de apartenență față de locul de plaiul natal.

Anul trecut, în comuna Chircăieștii Noi, a fost instituită taxa de salubritate, cu susținerea majoritară a locuitorilor. Fondurile acumulate sunt destinate salubrizării și menținerii spațiilor publice. La fel din aceste fonduri au fost procurați saci pentru gospodăriile din comună, în care sunt deja depozitate selectiv plasticul și sticla. Chiar dacă serviciul de evacuare selectivă a deșeurilor încă nu este lansat, oamenii deja se obișnuiesc să selecteze gunoiul. Gunoiștile neautorizate au început să fie lichidate, iar comunitățile și-au asumat responsabilitatea de a supraveghea și a preveni aruncarea neautorizată a gunoiului în regiune.

În perioada 2021-2023, comuna Chircăieștii Noi, împreună cu satul Ciuflești, vor implementa un proiect destinat îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, primăria comunei va beneficia de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic va ajuta primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.