Dorești să locuiești într-o localitate curată?

Ia exemplu de la Chircăieștii Noi – partener al proiectului MĂ IMPLIC. Un grup de inițiativă format din lucrători ai primăriei și localnici lucrează activ pentru îmbunătățirea serviciului municipal de colectare a deșeurilor solide din sat. Planul de acțiune prevede, de asemenea, rezolvarea problemei gropilor de gunoi neautorizate, precum și organizarea unui sistem cuprinzător de îmbunătățire a întregului teritoriu.

În cadrul întrunirii din această săptămână, membrii grupului de inițiativă și experții proiectului MĂ IMPLIC au discutat toate detaliile organizării activităților ulterioare ale întreprinderii municipale, care oferă servicii de colectare a deșeurilor solide, servicii de aprovizionare cu apă și, pe viitor, servicii de evacuare a apelor uzate și canalizare.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Conform acordului semnat, Primăria primește finanțare (maximum 65.000 CHF), servicii de consultanță și consolidare a capacităților. Proiectul MĂ IMPLIC primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.