Copăceni spune - da, colectării selective a deșeurilor

Acesta este tabloul pe care îl vedem în fiecare primăvară în diverse locuri din Republica Moldova, gunoiul aruncat neautorizat este strivit și frământat cu pământ. Cu regret, puține localități au amenajate gropi de gunoi, care să corespundă cerințelor ecologice de funcționare. Acest lucru se datorează lipsei unei viziuni a comunității asupra problemei gunoiului, dar și lipsa unui serviciu comunitar de gestionare a deșeurilor solide.

Comuna Copăceni, include 6 localități cu un număr total de peste 3300 locuitori. În februarie 2021 primăria comunei a semnat acordul de cooperare cu proiectul “MĂ IMPLIC”, pentru a îmbunătăți serviciul de gestionare a deșeurilor solide din localitate. Este primul proiect din comunitate, care implică activ și cetățenii în desfășurarea acestuia. Deși este o primă experiență, locuitorii sunt foarte curioși de acest proces, vin cu inițiative și se motivează reciproc pentru a contribui la schimbarea lucrurilor din comunitate. Mai mult ca atât, urmare a unui studiu sociologic realizat la inițiativa Echipei de Inițiativă Comunitară, s-a determinat că majoritatea locuitorilor din cele șase localități doresc ca gunoiul din gospodării să fie colectat selectiv. Colectarea selectivă ar permite separarea gunoiului reciclabil, transportarea acestuia în alte centre de colectare și în rezultat se va contribui la diminuarea impactului deșeurilor asupra mediului din localitate.

Actual, în comuna Copăceni există două gunoiști, cea din satul Petrovca urmează să fie lichidată, iar cea din satul Copăceni urmează să fie reamenajată și autorizată. Vor fi ridicate valuri de pământ pentru a împiedica împrăștierea gunoiului, pe perimetru vor fi plantați copaci de salcâm și tufișuri, se vor organiza zone pentru gunoiul reciclabil și va fi amenajat un drum de acces. La fel în cadrul proiectului va fi procurată o unitate de transport, care va deservi toate localitățile din comună.

În perioada 2021-2023, comuna Copăceni va implementa un proiect destinat îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, primăria comunei va beneficia de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic va ajuta primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.