Barometrul cadrului normativ în domeniul serviciilor de gospodărie comunală (Aprilie 2021)

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” prezintă prima ediție a barometrului lacunelor, contradicțiilor și constrângerilor existente în cadrul normativ, care împiedică furnizarea serviciilor de gospodărie comunală de calitate și accesibile de către autoritățile publice locale din Republica Moldova.

Analiza respectivă reprezintă  rezultatul unui exercițiu de cartografiere, care a fost realizat în baza unei analize și revizuiri documentare (strategii, legi, hotărâri, studii, articole, etc.) urmată de interviuri și discuții cu actorii relevanți (primari și alți reprezentanți ai guvernării locale, operatori de servicii, Asociația Moldova Apă Canal, experți în domeniu, autorități publice centrale). La această etapă, analiza s-a axat pe două servicii: (1) alimentarea cu apă și canalizare și (2) managementul deșeurilor solide. Alte servicii de gospodărie comunală ar putea fi incluse  în edițiile ulterioare.

Analiza își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra problemelor existente în cadrul normativ într-un format care să permită identificarea priorităților pentru soluțiile identificate. Soluțiile respective urmează a fi discutate în cadrul unui dialog de politici între autoritățile publice centrale, care stabilesc condițiile generale, și autoritățile APL, care trebuie să asigure implementarea acestora. Barometrul ar putea servi și ca instrument de monitorizare interinstituțională care prezintă evoluția în timp a diferitor aspecte ale cadrului normativ aferent serviciilor comunale. Mai mult, acest tip de monitorizare ar putea stimula autoritățile naționale să întreprindă acțiuni pentru îmbunătățirea situației în domeniul serviciilor de gospodărie comunală. Totodată, barometrul ar putea contribui la identificarea domeniilor prioritare, care să fie susținute de partenerii de dezvoltare prin asistență tehnică, resurse financiare pentru investiții etc. În acest scop, analiza va fi repetată la intervale regulate de timp și constatările vor fi actualizate, transformând, astfel, o analiză instantanee într-un instrument de monitorizare de tip barometru.

În prima ediție a Barometrului, am constatat că  în ultimele 12 luni practic nu au fost operate modificări în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală („Tendință”). Cu toate acestea, a fost inițiată elaborarea unei metodologii de calcul și aprobare a tarifelor pentru serviciile de gestionare a deșeurilor solide, care urmează a fi finalizată și adoptată. În același timp, analiza indică faptul că sunt necesare măsuri urgente în aproximativ un sfert din problemele identificate, întrucât situația actuală nu poate fi îmbunătățită din cauza lacunelor conflictelor și contradicțiilor existente în cadrul normativ actual („Urgenţă”).

Documentul complet poate fi descărcat pe: https://ma-implic.md/download/barometrul-serviciilor-de-gospodarie-comunala-aprilie2021/

Scopul proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este de a crea condiții ca populația din mediul rural din Republica Moldova să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting Ltd.