APL-urile partenere ale proiectului de implicare civică în guvernarea locală ”MĂ IMPLIC” au învățat despre bunele practici în domeniul colectării comunale a deșeurilor

În perioada 09-10 iunie 2021, proiectul MĂ IMPLIC” a organizat o vizită de studiu în raionul Fălești pe tematica managementului deșeurilor solide pentru reprezentanții APL-urilor, a Întreprinderilor Municipale și a Echipelor de Inițiativă Comunitară din cele 16 localități/grupuri de localități partenere, care actual creează sau îmbunătățesc serviciul de colectare comunală a deșeurilor solide. 

Scopul vizitei de studiu a fost de a lua cunoștință și face schimb de bune practici în domeniul dezvoltării și gestionării unui serviciu comunal de colectare selectivă a deșeurilor; de a înțelege rolul întreprinderii municipale în gestionarea unui serviciu comunal și de a urmări procesul de colectare, sortare și depozitare a deșeurilor solide.  

Participanții au vizitat Direcția de Producție și Gospodărie Comunală Fălești, unde au aflat despre procesul și etapele modernizării serviciului comunal din raza orașului Fălești. Au vizitat depozitul centralizat din satul Călugăr, gestionat de Întreprinderea Municipală din Fălești, unde au cunoscut mai detaliat despre modalitatea amenajării unui depozit autorizat, normele tehnice obligatorii, conservarea deșeurilor, gestionarea și supravegherea depozitului, normele de mediu ș.a. La fel au observat cum lucrează stația de sortare și cum are loc transferul deșeurilor. 

Toate cele 16 proiecte din domeniul managementului deșeurilor solide, implementate de localitățile partenere cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, vor aplica modelul de colectare selectivă a deșeurilor. De aceea grupul de delegați au vizitat sediul Întreprinderii Municipale din Fălești, unde au căpătat informații despre practica întreprinderii în domeniul colectării selective a deșeurilor solide, în special despre organizarea colectării și utilizării deșeurilor biodegradabile și organice în folosul comunității. 

Având în vedere că majoritatea comunităților partenere sunt comunități mici, vizita de studiu în satul Sărata Veche a fost una extrem de utilă. Prin exemplul acestei mici comunități au aflat cum a fost creat serviciul de colectare selectivă în Sărata Veche. La fel au urmărit cum are loc procesul de colectare a deșeurilor din gospodăriile private.  

În cadrul acestei activități, s-au discutat și s-au împărtășit mai multe aspecte legate de organizarea serviciului comunal în domeniul colectării deșeurilor solide, în special în ceea ce privește colectarea selectivă, modalitățile de valorificare a deșeurilor în folosul comunității, aspectele normative și comunicarea cu locuitorii. Participanții au primit un set de documente și acte normative (regulamente de activitate a ÎM, modele de decizie, metodologii de calcul a tarifelor, modele de contracte etc.), care ulterior ar putea servi drept model, și care vor putea fi adaptate specificului fiecărei comunități. 

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul activităților de consolidare a capacităților ale APL-urilor partenere. În perioada 2021-2023, 16 localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, municipalitățile beneficiază de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” va ajuta primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.