Andrușul de Sus și Andrușul de Jos au semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Semnarea Acordului este un rezultat al activității comune a Echipei de Inițiativă Comunitară și a primăriilor asociate, care împreună cu cetățenii, depun eforturi comune pentru a crea un serviciu comunal modern de gestionare a deșeurilor solide din ambele localități, cu suportul Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală. În baza acordului, primăriile partenere primesc un grant în valoare de maxim 65 000 franci elvețieni, pentru efectuarea lucrărilor și/sau procurarea echipamentelor necesare, pentru realizarea proiectului.

Pe lângă achiziția echipamentelor și lucrărilor, urmează să fie desfășurate campanii de colectare de fonduri pentru contribuția primăriilor de minim 20%, vor fi continuate campaniile de sensibilizare, scopul cărora este schimbarea atitudinii cetățenilor față de problema deșeurilor, mediului înconjurător, a responsabilității personale și colective în ceea ce privește salubrizarea satului.

Pe lângă suportul financiar, beneficiarii primesc servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” ajută primăriile și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne asigurăm că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor comunale în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting.

#maImplic #skatConsulting #solidwastemanagement #civicengagement #intermunicipalcooperation