ANUNȚ DE LICITAȚIE DESCHISĂ
PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE CONSTRUCȚII

(Primăria satului Nișcani, IUNIE 2024)

Fundația Centrul Moldo-Elvețian de Cooperare „SKAT” anunță concurs pentru selectarea unei companii de construcții, care va efectua lucrări de construcție-montaj pentru creșterea eficienței energetice la Primăria satului Nișcani (rl Călărași).

          Concursul se desfășoară în cadrul proiectului „Mă Implic” – Proiect de implicare civică în guvernarea locală, componenta ”Eficiența energetică în satele din Moldova” (EnEff)  ce se implementează prin suportul financiar de la Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC. Proiectul are drept scop abordarea gospodăriilor rurale afectate de criza energetică și să prezinte soluții de creștere a eficienței energetice.

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrări de construcții-montaj pentru creșterea eficienței energetice (reconstrucția acoperișului, izolări de pereți, montarea instalațiilor de ventilare, etc). Toate lucrările sunt menționate în caietele de sarcini ce vor fi prezentate companiilor interesate.

Documentația necesară elaborării ofertei și cea privind modul de desfășurare a concursului o puteți găsi  pe pagina web oficială a Proiectului „MĂ IMPLIC”, urmând link-ul https://ma-implic.md/tender10/. Cererile de participare, ofertele comerciale și toate documentele conexe vor fi expediate la adresele electronice: gheorghe.ticu@int.skat.ch; vadim.magaleas@int.skat.ch sau prezentate în format fizic la adresa str. Alexei Mateevici 34, of 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 01.07.2024, ora 15:00. Ofertele pot fi prezentate în format electronic sau format fizic. Ofertele în format electronic vor fi obligatoriu semnate electronic și transmise la adresa indicată. Ofertele în format fizic vor fi semnate olograf și după caz ștampilate și vor fi depuse la sediul Fundației SKAT.

Detalii suplimentare și clarificări pot fi solicitate prin e-mail până pe data de 26.06.2024, la adresele indicate inițial în anunț, iar toate informațiile și comunicările referitoare la clarificări vor fi publicate pe pagina web oficială a Proiectului „MĂ IMPLIC” până pe data de 27.06.2024 și vor fi disponibile pe următorul link https://ma-implic.md/tender10/.

 

În procesul de evaluare a ofertelor pentru licitație se iau în considerare criterii esențiale pentru alegerea celei mai bune oferte din punct de vedere economic. Aceste criterii sunt definite și ponderate cu atenție pentru a asigura o evaluare obiectivă și echitabilă a ofertelor. În acest sens, criteriile de evaluare sunt:

 

Criterii de atribuire a contractului

 

Nr. crt.

Criteriu de evaluare

Pondere, %

Note

1.

Prețul ofertei

40%

Evaluarea prețurilor unitare ofertate

2.

Calitatea ofertei

40%

Evaluarea calității materialelor propuse și garanțiilor pentru lucrări

3.

Experiența ofertantului

20%

Evaluarea istoricului ofertantului în domeniul lucrărilor de eficiență energetică și a referințelor din proiecte similare

 

 

Fundația Centrul Moldo-Elvețian de Cooperare SKAT îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.  

Întrebări frecvente

Pentru prezenta procedură de achiziție nu se solicită.

Pentru prezenta procedură de achiziție nu se solicită garanție de bună execuție. În ceea ce privește garanția post-recepție, aceasta este stipulată de către ofertant, iar ulterior acest termen va fi luat în calcul la examinarea ofertelor de către autoritatea contractantă.

La acest capitol aveți posibilitatea să optați pentru oricare metodă de a demonstra experiența similara. Copiile contractelor executate anterior pot fi suficiente, dacă descriu în detaliu specificul lucrărilor efectuate anterior. Specificul lucrărilor ar trebui să includă informații detaliate despre obiectul contractului, valoarea acestuia, termenii de executare etc. Asigurați-vă că documentele prezentate oferă o înțelegere clară și detaliată a experienței relevante pentru proiectul sau serviciul ofertat.

La întocmirea ofertei, este necesar ca valoarea TVA să fie cotată la 0%. 

Dacă alegeți să depuneți oferta în format electronic, vă rugăm să transmiteți oferta și toate fișierele conexe la adresele de e-mail indicate în anunț: gheorghe.ticu@int.skat.ch / vadim.magaleas@int.skat.ch. În cazul în care preferați să depuneți oferta în format fizic, vă invităm să o faceți la adresa specificată în anunț: str. Alexei Mateevici 34, of 2, mun. Chișinău, Republica Moldova. 

Pentru poziția 2.1 din caietul de sarcini (în cadrul licitației pentru Primăria Nișcani) sunt necesare 3 ferestre cu dimensiunea de 1.6m x 2.0m.