ANUNȚ DE LICITAȚIE DESCHISĂ 

(Aprilie 2024)

Fundația Centrul Moldo-Elvețian de Cooperare „SKAT” anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de consultanță pentru dezvoltarea, producția și diseminarea materialelor informative.

Concursul se desfășoară în cadrul proiectului „Mă Implic” – Proiect de implicare civică în guvernarea locală, componenta ”Eficiența energetică în satele din Moldova” (EnEff)  ce se implementează prin suportul financiar de la Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC. Proiectul are drept scop abordarea gospodăriilor rurale afectate de criza energetică și să prezinte soluții de creștere a eficienței energetice și demararea unei campanii de informare pentru a informa publicul țintă despre aspectele de bază ale eficienței energetice (manuale tehnice, materiale de informative precum videoclipuri, traininguri referitoare eficiența energetică la nivelul gospodăriilor private).

În acest sens, solicităm oferte pentru servicii de consultanță în dezvoltarea, producția și diseminarea materialelor informative la nivel local, regional și național. Toate serviciile sunt menționate în Termenii de referință la care vor avea acces  companiile interesate.

Documentația necesară elaborării ofertei și cea privind modul de desfășurare a concursului o puteți găsi  pe pagina web oficială a Proiectului „MĂ IMPLIC”, accesând link-ul https://ma-implic.md/tender04/. Cererile de participare, ofertele comerciale și toate documentele conexe vor fi expediate la adresele electronice: gheorghe.ticu@int.skat.ch; vadim.magaleas@int.skat.ch sau prezentate în format fizic la adresa str. Alexei Mateevici 34, of 2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 24.04.2024, ora 15:00. Ofertele pot fi prezentate în format electronic sau format fizic. Ofertele în format electronic vor fi obligatoriu semnate electronic și transmise la adresa indicată. Ofertele în format fizic vor fi semnate olograf și după caz ștampilate și vor fi depuse la sediul Fundației SKAT.

Detalii suplimentare și clarificări pot fi solicitate prin e-mail până pe data de 18.04.2024, la adresele indicate inițial în anunț, iar toate informațiile și comunicările referitoare la clarificări vor fi publicate pe pagina web oficială a Proiectului „MĂ IMPLIC” până pe data de 19.04.2024 și vor fi disponibile pe următorul link https://ma-implic.md/tender04/.

În procesul de evaluare a ofertelor pentru licitație se iau în considerare criterii esențiale pentru alegerea celei mai bune oferte din punct de vedere economic. Aceste criterii sunt definite și ponderate cu atenție pentru a asigura o evaluare obiectivă și echitabilă a ofertelor. În acest sens, criteriile de evaluare sunt:

 

Criterii de atribuire a contractului

 

Nr. crt.

Criteriu de evaluare

Pondere, %

Note

1.

Conceptul și abordările propuse în dezvoltarea și implementarea campaniei de comunicare.

30%

Metodologiile prezentate de candidați vor fi evaluate în funcție de abordarea propusă în cercetare, selecția respondenților, designul cercetării și metodele de colectare a datelor.

2.

Experiența precedentă

20%

Evaluarea se va baza pe informațiile referitoare la proiectele finalizate anterior, împreună cu referințele furnizate și/sau informațiile de contact ale clienților pentru referințe.

3.

Calificările personalului

10%

Evaluarea CV-urilor personalului implicat în funcție de calitățile lor profesionale și experiența în realizarea cercetărilor pe teme sensibile din punct de vedere social. Vă rugăm să furnizați CV-urile personalului implicat cu calificări relevante pentru  cerințele menționate în termenii de referință.

4.

Termeni de implementare

10%

5.

Prețul ofertei

30%

Costul serviciilor (pe oră de lucru). Termeni și transparență în cooperarea cu subcontractanții.

Fundația Centrul Moldo-Elvețian de Cooperare SKAT îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii și a purta răspundere faţă de ofertanţi.