ANUNȚ DE LICITAȚIE DESCHISĂ 

(Ianuarie 2024)

Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, Implementator al Proiectului de implicare civică în guvernarea locală MĂ IMPLIC,  cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliului Federal al Confederației Elvețiene, în baza Anexei nr. 3 „GHID DE ACHIZIȚII” la Acordurile de grant nr. 07 din 23 martie 2022; nr. 11 din 04 aprilie 2022; nr. 15 din 20 aprilie 2022 și nr. 13 din 14 aprilie 2022, invită companiile specializate în livrarea tehnicii și echipamentelor speciale să prezinte ofertele pentru participarea la Licitația Deschisă:  

ACHIZIȚIONAREA A PATRU TRACTOARE 

Procedura de achiziție se va efectua după regulile finanțatorului.  

Toată documentația necesară pentru elaborarea ofertei și procedura de licitație va fi furnizată prin poșta electronica ca răspuns la cererile de participare. Cererile de participare, cu antetul companiei solicitante, semnate, scanate vor  fi expediate la adresa electronică indicată mai jos.   

Anunțul de participare și Caietul de sarcini sunt disponibile pe  www.ma-implic.md/tender01 sau pot fi solicitate la adresa electronică: petru.dolinta@int.skat.ch (telefon de contact: +37368539390). 

 Ofertele complete vor fi trimise la adresa poștală:  MD2012, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 34, Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT,  

Termenul limită de depunere a ofertelor este de 21.02.2024, ora 13.00.