Primăria comunei Sculeni va investi 1 milion lei pentru a crea serviciul comunal de sanitație

Primăria Sculeni va contribui cu un milion de lei pentru dezvoltarea serviciului de sanitație din localitate, suplinind suma grantului de aprox 1 milion lei, primit în cadrul proiectului MĂ IMPLIC. Aceasta fiind una din cele mai mari contribuții în cele 30 APL-partenere, ale proiectului MĂ IMPLIC.

În cadrul proiectului primăria va instala o stație de epurare modernă cu pat de uscare, va restabili rețeaua de țevi de canalizare din satul Sculeni, la care se vor conecta 118 gospodării, 1 agent economic și toate instituțiile publice. Primăria deja a procurat o autospecială, care va permite asigurarea evacuării apelor uzate din gospodării, inclusiv din localitățile: Gherman, Blindești, Floreni.

“Dorim să creăm serviciu nou, util comunității și cel mai important la tarife avantajoase pentru locuitori. Prioritar pentru noi este să aplicăm metode inovative, care să fie energo-eficiente. Ne-am inspirat din exemplul colegilor de la centrul de plasament pentru persoane vârstnice din Sculeni, care recent au instalat o stație ecologică de epurare. În cadrul ședințelor grupului de inițiativă comunitară, am discutat cu localnicii modelul propus. Toată lumea este de acord și abia așteaptă să poată beneficia de noul serviciu.”, a comunicat Vasile Casian, primarul comunei Sculeni.

Noua stație de epurare nu va necesita mentenanță permanentă și va lucra aproape fără implicarea omului. Procesul constă în tratarea natural-biologică a apei, în care substanțele organice sunt degradate datorită nămolurilor ce conțin bacterii active. Bacteriile se hrănesc cu deșeurile din apa menajeră uzată, iar într-un final prin fermentație apa se purifică în proporție de 98%, care poate fi reutilizată pentru uz casnic și la irigații.

Până acum locuitorii comunei Sculeni solicitau serviciul de sanitație la un agent economic din orașul Ungheni, iar costurile se ridicau până la 1000 lei pentru o chemare a autospecialei. Odată cu crearea serviciului comunal în Sculeni, costurile pentru aceste serviciu se vor reduce până la aproximativ 150 lei.

În perioada 2021-2023, comuna Sculeni va implementa un proiect destinat creării serviciului de sanitație, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, primăria comunei va beneficia de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic va ajuta primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.