APL-urile partenere în Faza 1 a proiectului (2019-2023)

În perioada 2021-2023, treizeci de administrații publice locale / grupuri de APL-uri din regiunile Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia au implementat proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC” din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. 

16 APL-uri/grupuri de APL  implementează proiecte în domeniul îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide. 11 intervenții au vizat serviciile de alimentare cu apă potabilă și sanitație (transportare și epurare a apei uzate). În alte 3 localități s-a lucrat asupra îmbunătățirii serviciului de iluminare stradală. 

În localitățile/ grupurile de localități partenere, reprezentanții administrației locale, furnizorii de servicii și cetățenii au lucrat împreună pentru a organiza furnizarea de servicii comunale într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.

Harta intervențiilor la nivel local