Municipalități partenere

În perioada 2021-2023, treizeci de administrații publice locale / grupuri de APL-uri din regiunile Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia vor implementa proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC” din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. 

16 APL-uri/grupuri de APL  implementează proiecte în domeniul îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide. 11 intervenții vizează serviciile de alimentare cu apă potabilă și sanitație (transportare și epurare a apei uzate). În alte 3 localități se lucrează asupra îmbunătățirii serviciului de iluminare stradală. 

În localitățile/ grupurile de localități partenere, reprezentanții administrației locale, furnizorii de servicii și cetățenii vor lucra împreună pentru a organiza furnizarea de servicii comunale într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil.

Harta intervențiilor la nivel local