Plan de Îmbunătățire a Serviciului Public de Salubritate (model)

Plan de Îmbunătățire a Serviciului Public de Salubritate (model)

Barometrul lacunelor, contradicțiilor și constrângerilor existente în cadrul normativ aferent serviciilor de gospodărie comunală, ediția a 3-a, 2023

Barometrul lacunelor, contradicțiilor
și constrângerilor existente în cadrul
normativ aferent serviciilor de gospodărie
comunală, ediția a 3-a, 2023