Domenii de intervenție

01

La nivel local

Asistență tehnică și finanțare pentru APL și președinți de servicii publice de gospodărire comunale pentru identificarea strategiilor necesare și a funcționării serviciilor de gospodărire comunală.

  • 30 de localități/grupuri de localități vor identifica necesitățile strategice ale APL de planificare, bugetare și gestiune a serviciilor publice de gospodărire comunală.
  • Prestatorii serviciilor de gospodărire comunală, din localitățile beneficiare, vor identifica necesitățile și soluțiile de eficientizare a exploatării și întreținerii eficiente a serviciilor de gospodărire comunală.

02

Mobilizarea și implicarea cetățenilor în procesele de luare a deciziilor la nivel local.

  • Implicarea locuitorilor în procesele de identificare a necesităților de îmbunătățire a serviciilor comunale și la procesele de mobilizare a resurselor și implementare a soluțiilor de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală.
  • Ancorarea practicilor de implicare a utilizatorilor de servicii în procesele de luare a deciziilor ce țin de organizarea, modernizarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor de gospodărire comunală în activitatea administrației publice locale și a prestatorilor de servicii.

03

La nivel național

Cadrul de politici, legal și financiar este adecvat pentru prestarea serviciilor publice de calitate și pentru realizarea reformei de descentralizare

  • Asigurarea unui dialog de politici documentat și a procesului documentat de elaborare a politicilor cu privire la organizarea și prestarea serviciilor de gospodărie comunală
  • Consolidarea capacităților Congresului Autorităților Locale din Moldova aferente reprezentării, participării în cadrul dialogului de politici și furnizării serviciilor de suport membrilor săi
  • Asigurarea coordonării de către Cancelaria de Stat a reformei APL și a reformei de descentralizare

Urmărește-ne pe: