Consolidarea capacității Operatorilor de Servicii Comunale pentru prestarea durabilă a serviciilor

În perioada martie – iulie 2023, reprezentanții operatorilor de servicii comunale din 30 de localități partenere ale proiectului „MĂ IMPLIC” au participat la o serie de sesiuni de formare specializată. Scopul acestor instruiri a fost de a le îmbunătăți cunoștințele și de a dezvolta abilitățile necesare pentru realizarea cu succes a activităților lor legate de livrarea serviciilor comunale.

Pe o perioadă de cinci luni, administratorii, contabilii și alți angajați ai operatorilor de servicii comunale au participat la 17sesiuni de instruire, organizate în șase module. Aceste module au acoperit domenii cruciale pentru furnizarea eficientă a serviciilor:

  • Managementul organizațional și al resurselor umane
  • Management Operațional în domeniul sanitației, alimentării cu apă, iluminatului public stradal
  • Cadrul legal și de reglementare
  • Managementul resurselor materiale și logistice
  • Management financiar
  • Marketing și relații cu clienții

Sesiunile de instruire au fost conduse de membri ai echipei „MĂ IMPLIC”, consultanți individuali cu expertiză în domenii specifice, precum și instituții specializate. Participanții au primit atât cunoștințe teoretice, cât și pregătire practică, care au fost probate prin realizarea de proiecte și teme pentru acasă. La finalizarea instruirii, participanților li s-au acordat diplome de participare, recunoscându-le angajamentul și realizările.

Formarea de specialitate oferită operatorilor de servicii comunale în cadrul proiectului „MĂ IMPLIC” joacă un rol crucial în consolidarea cunoștințelor şi aptitudinilor acestora. Prin împuternicirea acestor operatori, proiectul contribuie la îmbunătățirea serviciilor comunale, încurajând dezvoltarea durabilă în cadrul comunităților. Atenția deosebită față de consolidarea capacităților și practicilor durabile reflectă angajamentul proiectului de a obține beneficii pe termen lung pentru comunitățile partenere. Prin colaborarea continuă și investițiile în servicii comunale, proiectul își propune să creeze impacturi pozitive de durată asupra nivelului de viață a comunităților partenere.7

În perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Proiectul ajută Primăriile nu doar să îmbunătățească infrastructura locală, dar și să dezvolte abordări și modele durabile pentru a menține această infrastructură și a asigura sustenabilitatea serviciilor prestate în comunitate. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#maImplic #skatConsulting #civicengagement #communalservice