Categorii
Asistență tehnică Borogani Iluminare stradală Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Selemet Toate

Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare a Elveției, a vizitat satul Borogani și satul Selemet, comunități-partenere a proiectului MĂ IMPLIC

Guido Beltrani, Directorul Biroului de Cooperare a Elveției, a vizitat satul Borogani și satul Selemet, comunități-partenere a proiectului MĂ IMPLIC.

Scopul vizitelor oficiale a echipei Biroului SDC a fost să afle despre progresele înregistrate în cadrul proiectelor implementate cu suportul Proiectelui MĂ IMPLIC.

La Borogani, au avut o întrevedere cu Dna Primar Elena Savițiki, membrii Echipei de Inițiativă Comunitară și Operatorul de Servicii Comunale, de la care au aflat detalii importante despre proiectul de îmbunătățire a serviciului comunal de evacuare a deșeurilor. 

La finele anului 2022, comunitatea din Borogani a reușit să lanseze un serviciu modern de gestionare a deșeurilor, care asigură colectarea separată a deșeurilor, valorificarea deșeurilor reciclabile și depozitarea organizată a acestora. Începând cu luna februarie 2021, primăria Borogani, împreună cu operatorul de servicii și locuitorii satului depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciul comunal de gestionare a deșeurilor solide din localitate, cu suportul proiectului Mă Implic, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare SDC.

La Selemet, Dl Guido Beltrani, Directorul Biroului SDC și colegii săi au aflat de la Dna Primar Tatiana Badan, membrii Echipei de Inițiativă Comunitară și Operatorul de Servicii Comunale, despre progresele , dar și provocările înregistrate în cadrul proiectului “Modernizarea și îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal în localitatea Selemet”. 

Grație acestui proiect satul Selemet beneficiază de iluminat public stradal modern, eficient și de calitate, care asigură confortul și siguranța cetățenilor, accesul sigur al copiilor la diverse instituții educaționale, funcționalitatea activităților economice (zona comercială, pensiuni turistice), mai mult ca atât de iluminat arhitectural, care confer un design modern. Primăria Selemet, împreună cu operatorul de servicii și locuitorii satului depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciul de iluminat public stradal din localitate, cu suportul proiectului Mă Implic, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare SDC. În satul Selemet au fost implementate mai mult de 10 proiecte din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare SDC, care au contribuit substanțial la dezvoltarea economică și socială a comunității.

În perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#maImplic #skatConsulting # #streetlighting #solidwastemanagement #civicengagement 

Categorii
Asistență tehnică Iluminare stradală Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Selemet Toate

Selemet a semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Selemet a semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Semnarea Acordului este un rezultat al activității comune a Echipei de Inițiativă Comunitară și a Primăriei Selemet, care împreună cu cetățenii, depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciul public de iluminare stradală, cu suportul Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală. În baza acordului, primăria parteneră primește un grant în valoare de maxim 65 000 franci elvețieni, pentru efectuarea lucrărilor și/sau procurarea echipamentelor necesare, pentru realizarea proiectului.

În cadrul evenimentului de semnare a acordului, Tatiana Badan, Primărul satul Selemet, a invitat întreaga echipă a proiectului MĂ IMPLIC la festivalul “iProsop”. Acesta este organizat annual de către Primărie, Asociațiile de Băștinași din localitate, cu scopul de a promova tradiţia prosopului ţesut manual, turismul și cultura din Sudul Republicii Moldova.

Pe lângă suportul financiar, beneficiarii primesc servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” ajută primăriile și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne asigurăm că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor comunale în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting.

#maImplic#skatConsulting #streetlighting #civicengagementConsulting #solidwastemanagement #civicengagement