Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Iluminare stradală Managementul deșeurilor solide Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate Training

Consolidarea capacității Operatorilor de Servicii Comunale pentru prestarea durabilă a serviciilor

Consolidarea capacității Operatorilor de Servicii Comunale pentru prestarea durabilă a serviciilor

În perioada martie – iulie 2023, reprezentanții operatorilor de servicii comunale din 30 de localități partenere ale proiectului „MĂ IMPLIC” au participat la o serie de sesiuni de formare specializată. Scopul acestor instruiri a fost de a le îmbunătăți cunoștințele și de a dezvolta abilitățile necesare pentru realizarea cu succes a activităților lor legate de livrarea serviciilor comunale.

Pe o perioadă de cinci luni, administratorii, contabilii și alți angajați ai operatorilor de servicii comunale au participat la 17sesiuni de instruire, organizate în șase module. Aceste module au acoperit domenii cruciale pentru furnizarea eficientă a serviciilor:

  • Managementul organizațional și al resurselor umane
  • Management Operațional în domeniul sanitației, alimentării cu apă, iluminatului public stradal
  • Cadrul legal și de reglementare
  • Managementul resurselor materiale și logistice
  • Management financiar
  • Marketing și relații cu clienții

Sesiunile de instruire au fost conduse de membri ai echipei „MĂ IMPLIC”, consultanți individuali cu expertiză în domenii specifice, precum și instituții specializate. Participanții au primit atât cunoștințe teoretice, cât și pregătire practică, care au fost probate prin realizarea de proiecte și teme pentru acasă. La finalizarea instruirii, participanților li s-au acordat diplome de participare, recunoscându-le angajamentul și realizările.

Formarea de specialitate oferită operatorilor de servicii comunale în cadrul proiectului „MĂ IMPLIC” joacă un rol crucial în consolidarea cunoștințelor şi aptitudinilor acestora. Prin împuternicirea acestor operatori, proiectul contribuie la îmbunătățirea serviciilor comunale, încurajând dezvoltarea durabilă în cadrul comunităților. Atenția deosebită față de consolidarea capacităților și practicilor durabile reflectă angajamentul proiectului de a obține beneficii pe termen lung pentru comunitățile partenere. Prin colaborarea continuă și investițiile în servicii comunale, proiectul își propune să creeze impacturi pozitive de durată asupra nivelului de viață a comunităților partenere.7

În perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Proiectul ajută Primăriile nu doar să îmbunătățească infrastructura locală, dar și să dezvolte abordări și modele durabile pentru a menține această infrastructură și a asigura sustenabilitatea serviciilor prestate în comunitate. Lista completă a APL-urilor partenere aici

#maImplic #skatConsulting #civicengagement #communalservice

Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Iluminare stradală Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Serviciile comunale din 12 comunități rurale sunt lansate cu suportul proiectului MĂ IMPLIC

Serviciile comunale din 12 comunități rurale sunt lansate cu suportul proiectului MĂ IMPLIC

Toate cele 30 de primării / grupuri de primării, partenere ale proiectului MĂ IMPLIC, continuă să implementeze pas cu pas Planurile de Îmbunătățire a Serviciilor Comunale (PISC), dezvoltate și aprobate în cadrul proiectului. Acest document este parte a acordului de Grant, semnat de Primăriile Partenere cu proiectul MĂ IMPLIC.

Conform acestui document primăriile realizează numeroase activități menite să îmbunătățească serviciile comunale. Comunitățile parcurg acest proces în ritm diferit, fiecare având particularități proprii distinctive, de aceea și progresul este diferit de la un partener la altul. Majoritatea partenerilor au reușit până astăzi:

🗹 să asigure reglementarea legală de creare și delegare a serviciului comunal

🗹 să finalizeze cele două etape de achiziții a echipamentelor/serviciilor

🗹 să atragă fonduri adiționale pentru realizarea proiectului

🗹 au asigurat reglementarea legală cu privire la finanțarea serviciului (politica tarifară)

🗹 să realizeze sondaje privind satisfacția cetățenilor față de serviciile comunale

🗹 să desfășoare activități de informare, educare și mobilizare a cetățenilor pentru organizarea și menținerea serviciului comunal.

🗹 și cel mai important să semneze contracte cu cetățenii și să lanseze serviciul comunal

Astfel, la 1 mai 2023, cu suportul proiectului MĂ IMPLIC în următoarele comunități partenere au fost înregistrate următoarele progrese:

  • Lansarea noului serviciul comunal/serviciului îmbunătățit de gestionarea deșeurilor solide: Andrușul de Jos, Borogani, Chircăieștii Noi, Dezghingea, Domulgeni, Feștelița, Fundurii Vechi, Gura Galbenei, Pelivan, Risipeni, Sudarca și Valea Perjei
  • Lansarea noului serviciul comunal/serviciului îmbunătățit de iluminat public stradal: Căplani, Nișcani, Selemet.
  • Finalizarea investițiilor și construcțiilor capitale, conform proiectului tehnic pentru serviciul comunal de alimentare cu apă: Bădiceni, Biești, Capaclia, Ciuciuleni, Dîngeni, Satul Nou, Vorniceni. În aceste comunități Primăria și Operatorul de Servicii Comunale, urmează să realizeze activitățile propuse conform SIP și să identifice finanțări suplimentare pentru finalizarea proiectului de alimentare cu apă din localitate și asigurarea a 100% a locuitorilor cu acces la apă potabilă.
  • În Ciorești, Copceac, Leușeni, Sculeni sunt în plină desfășurare lucrările tehnice. În aceste comunități Primăria și Operatorul de Servicii Comunale, urmează să realizeze activitățile propuse conform SIP.

Echipa proiectului MĂ IMPLIC urmărește atent implementarea a PISC în cele 30 de proiecte de intervenție locală, iar rezultatele celei mai recente monitorizări sunt incluse în acest infografic. Acesta are drept scop informarea partenerilor cu privire la situația curentă în toate proiectele de intervenție locală, astfel încât fiecare partener să poată observa care este progresul său și unde este necesar de a grăbi acțiunile.

Echipa proiectului MĂ IMPLIC este alături de Primăriile Partenere la fiecare etapă de realizare a PISC, oferind consultanță tehnică operatorilor de servicii comunale și primăriilor. Mai mult Proiectul ajută Primăria nu doar să îmbunătățească infrastructura locală, dar și să dezvolte abordări și modele durabile pentru a menține această infrastructură și a asigura sustenabilitatea serviciilor prestate în comunitate.

Reamintim, că în perioada 2021-2023, treizeci de localități/grupuri de localități implementează proiecte destinate îmbunătățirii livrării serviciilor de gospodărie comunală, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting.

#maImplic #skatConsulting #sanitation #civicengagement #solidwastemanagement #watersupply #streetlighting #communalservice