Categorii
Feștelița Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Feștelița – satul cu cele mai inovatoare proiecte energetice, ar putea deveni un sat eco

Feștelița – satul cu cele mai inovatoare proiecte energetice, ar putea deveni un sat eco

“În calitate de primar la al 5-lea mandat, al satului Feștelița am reușit până acum să realizez numeroase proiecte frumoase cu suportul partenerilor externi. Mereu am urmărit apelurile proiectelor internaționale și m-am străduit să valorific fiecare oportunitate. Astăzi ne bucurăm că putem fi parteneri în cadrul proiectului “MĂ IMPLIC”.

În anul 2016 am creat întreprinderea municipală, astfel am externalizat serviciul de livrare a apei, de amenajare și salubrizare a spațiilor publice și cel de iluminat public stradal. În 2019 a fost aprobată strategia de dezvoltare a localității, care viza 2 subiecte de bază: construcția de drumuri locale și dezvoltarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere.

Acum, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, vom crea serviciul comunal de colectare a deșeurilor menajere, care la fel va fi gestionat de întreprinderea municipală.

Anterior gunoiștea din sat se afla pe locul unei ferme părăsite. Oamenii din lipsa unui serviciu public, dar și a unui loc special amenajat transportau individual și depozitau neautorizat gunoiul printre ruinele construcțiilor abandonate. Nu era unul din cele mai frumoase peisaje, în special în zilele cu vânt, când pungile de plastic erau purtate ușor prin toate împrejurimile. Acest lucru crea mari incomodități, în special unui agricultor din localitate, care își are serele și câmpurile în apropiere fostei ferme.

Acum trei ani am decis să amenajăm o groapă de depozitare a gunoiului, pe locul unei foste mine de extragere a lutului, un loc mai îndepărtat de sat și mai îndosit, datorită specificului reliefului. Desigur, proiectul de amenajare a fost coordonat cu Inspectoratul Ecologic. Ne-a fost destul de ușor să convingem oamenii din localitate să folosească noua groapă. Crearea serviciului comunal de colectare a gunoiului menajer va ușura cu mult viața oamenilor din sat, în special a celor care nu își permiteau până acum să își organizeze independent evacuarea gunoiului din gospodăriile proprii și care erau nevoiți să îl depoziteze în curțile proprii.

În anul 2020 satul Feștelița a obținut statutul de sat inteligent energetic. Fiind primul sat din Republica Moldova, care are amenajat un iluminat stradal inteligent, un parc cu panouri fotovoltaice, dar şi patru cazangerii funcționează pe bază de biomasă. Totul a început acum șapte ani, la inițiativa primăriei. Ne-am propus să reducem consumul de resurse energetice tradiționale şi să protejeze mediul de emisiile de CO2. În curând, rezolvând și problema gunoiului din sat, cultivând cultura colectării gunoiului, de ce nu ulterior chiar și sortarea acestuia. Deșeurile, colectate separat,  pot deveni și o sursă de energie. Uite așa treptat, Feștelița poate deveni și primul sat eco din Moldova.” ne povestește primarul satului Feștelița, Dl Nicolae Toderean.

În perioada 2021-2023, satul Feștelița va implementa un proiect destinat îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor solide, cu suportul proiectului “MĂ IMPLIC”, din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Urmare a acordului semnat, primăria satului va beneficia de finanțare (cel mult 65.000 CHF), servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic va ajuta primăria comunei și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.