Categorii
Aprovizionare cu apă Asistență tehnică Dîngeni Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Dîngeni a semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Dîngeni a semnat Acordul de Grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul MĂ IMPLIC

Semnarea Acordului este un rezultat al activității comune a Echipei de Inițiativă Comunitară și a Primăriei Dîngeni, care împreună cu cetățenii, depun eforturi comune pentru a îmbunătăți serviciul comunal cu alimentare cu apă, cu suportul Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală. În baza acordului, primăria parteneră primește un grant în valoare de maxim 65 000 franci elvețieni, pentru efectuarea lucrărilor și/sau procurarea echipamentelor necesare, pentru realizarea proiectului.

În cadrul proiectului Primăria Dîngeni va crea o Întreprindere Municipală (operator de servicii comunale) și va începe construcția sondei de captare a apei, turnului de înmagazinare și a sistemului de apeduct. Toate aceste activități vin să susțină scopul principal al intervenției în satul Dîngeni – crearea unui serviciu comunal modern, care să satisfacă cerințele cetățenilor și să le îmbunătățească condițiile de trai.

Pe lângă suportul financiar, beneficiarii primesc servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” ajută primăriile și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne asigurăm că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor comunale în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting.

#maImplic #skatConsulting #watersupply #civicengagement