Categorii
Asistență tehnică Bădiceni Căplani Chircăieștii Noi Copăceni Fundurii Vechi Mihăileni Mobilizare comunitară Toate

Primarii localităților Chircăieștii Noi, Copăceni, Căplani, Fundurii Vechi, Cremenciug și Mihăileni au semnat acordul de grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul “MĂ IMPLIC”

Primarii localităților Chircăieștii Noi, Copăceni, Căplani, Fundurii Vechi, Cremenciug și Mihăileni au semnat acordul de grant în cadrul parteneriatului cu Proiectul "MĂ IMPLIC"

Cele 7 autorități publice locale, împreună cu cetățenii, depun eforturi comune pentru a îmbunătăți un serviciu comunal (managementul deșeurilor solide, iluminat stradal sau alimentare cu apă), cu suportul Mă Implic – Proiect de implicare civică în guvernarea locală.

În baza acordului, primăriile primesc un grant în valoare de maxim 65 000 franci elvețieni, pentru realizarea lucrărilor și/sau procurarea echipamentelor necesare, pentru realizarea proiectului.

Pe lângă suportul financiar, beneficiarii primesc servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul “MĂ IMPLIC” ajută primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne asigurăm că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor comunale în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting.

Categorii
Chircăieștii Noi Managementul deșeurilor solide Mobilizare comunitară Prestatori de servicii de gospodărie comunală Toate

Dorești să locuiești într-o localitate curată?

Dorești să locuiești într-o localitate curată?

Ia exemplu de la Chircăieștii Noi – partener al proiectului MĂ IMPLIC. Un grup de inițiativă format din lucrători ai primăriei și localnici lucrează activ pentru îmbunătățirea serviciului municipal de colectare a deșeurilor solide din sat. Planul de acțiune prevede, de asemenea, rezolvarea problemei gropilor de gunoi neautorizate, precum și organizarea unui sistem cuprinzător de îmbunătățire a întregului teritoriu.

În cadrul întrunirii din această săptămână, membrii grupului de inițiativă și experții proiectului MĂ IMPLIC au discutat toate detaliile organizării activităților ulterioare ale întreprinderii municipale, care oferă servicii de colectare a deșeurilor solide, servicii de aprovizionare cu apă și, pe viitor, servicii de evacuare a apelor uzate și canalizare.

Proiectul este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) și implementat de SKAT Consulting. Conform acordului semnat, Primăria primește finanțare (maximum 65.000 CHF), servicii de consultanță și consolidare a capacităților. Proiectul MĂ IMPLIC primăria și furnizorul de servicii nu numai să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună și pentru a avea modele durabile de finanțare a prestării serviciilor. În activitatea noastră, ne vom asigura că cetățenii locali, angajații APL-urilor, ONG-urile, agenții economici sunt implicați activ în modernizarea serviciilor publice în comunitate și îndeosebi că persoanele mai puțin avantajate au acces egal la aceste servicii.